Noodkreet D66-afdelingen: 'Stop met bezuinigen op gemeenten'

Noodkreet D66-afdelingen: 'Stop met bezuinigen op gemeenten'

REGIO – Regeringspartij D66 moet ervoor zorgen dat er niet verder wordt bezuinigd op gemeenten. Dat schrijven 27 gemeenteraadsfracties van D66 in Gelderland in een brief aan de Tweede Kamerfractie van de eigen partij. De brief is mede ondertekend door de fractievoorzitters in Berg en Dal, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen.

Voorzieningen

In de brief, in handen van RN7, staat onder meer: “De afgelopen jaren hebben we in onze Gelderse gemeenten door bezuinigingen continu beslissingen moeten nemen die ervoor hebben gezorgd dat het voorzieningenpeil in onze gemeenten drastisch is afgenomen.” De nijpende financiële positie van hun gemeenten bedreigt volgens de ondertekenaars bijvoorbeeld zwembaden, bibliotheken, scholen en buurtcentra. Ook zou het ten koste gaan van zorg, economie, infrastructuur, verkeersveiligheid, kunst en cultuur, en de energietransitie.

Ondergrens bereikt

In 2015 is een gedeelte van de gezondheidszorg bij het takenpakket van gemeenten gaan horen (decentralisatie). Tegelijkertijd was het een bezuinigingsoperatie: gemeenten kregen minder geld van het Rijk om deze taken uit te voeren.

Volgens de ondertekenaars van de brief heeft dat ertoe bijgedragen dat de financiële ondergrens voor hun gemeenten is bereikt: “Onze gemeenten zijn op een punt aangekomen dat verdere bezuinigingen zullen gaan zorgen voor een onomkeerbare uitholling van onze lokale gemeenschappen. Als Gelderse D66-fracties doen we dan ook een dringend beroep op onze landelijke D66-kamerfractie om ervoor te zorgen dat er vanuit het Rijk voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt om gemeenten de kerntaken te kunnen laten uitvoeren die op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd.”

Beuningen niet

De brief is niet ondertekend door de D66-fractie in Beuningen. Fractievoorzitter Roel Kuppens laat weten het doel van de brief van harte te ondersteunen, “voor gemeenten die daar op dit moment mee te maken hebben. Maar de situaties zoals ze in de brief staan beschreven herkennen we niet in de gemeente Beuningen.”

Kamerdebat

De Tweede Kamer praat donderdag (2 juli) over de financiële positie van gemeenten. Dat debat is de directe aanleiding voor de brief. Het is niet de enige oproep om niet verder te bezuinigen op gemeenten. Zo startte de Renkumse wethouder Mulder (PvdA) de actie #StopLokaleBezuinigingen. Ze roept collega’s en inwoners op om de Tweede Kamer zo concreet mogelijk te laten weten waarom ze zich zorgen maken. Het gaat dan om de eerder genoemde decentralisaties van zorgtaken, maar ook om de gevolgen van de coronacrisis.

Bovendien wil minister Ollongren (D66) het geld dat gemeenten van het Rijk krijgen anders gaan verdelen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van die andere verdeling, maar gevreesd wordt dat met name kleinere gemeenten er op achteruit zullen gaan.

Michiel van Heijst
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}