Onenigheid over benodigde hoeveelheid sociale huurwoningen in Beuningen

Onenigheid over benodigde hoeveelheid sociale huurwoningen in Beuningen

BEUNINGEN – In de gemeente Beuningen wordt zeer verschillend gedacht over de hoeveelheid sociale huurwoningen die in de toekomst nodig is. Dat komt naar voren bij de Prestatieafspraken 2020 – 2023 tussen de gemeente, woningcorporatie Woonwaarts en de huurders verenigd in Huurdersbelang Beuningen (HBB).

Huurdersbelang Beuningen vindt dat er 1.000 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd aan het woningbestand in de gemeente Beuningen. Volgens de huurders ligt in Beuningen al veel te lang de nadruk op dure koopwoningen. Ook een politieke partij als de SP is van mening dat Beuningen snel moet inzetten op meer sociale huurwoningen.

Bijna 2.300 sociale huurwoningen in Beuningen

De gemeente Beuningen kijkt daar geheel anders tegenaan. De voorraad sociale huurwoningen in Beuningen neemt tussen1 januari dit jaar en begin 2021 toe met 37 tot bijna 2.300 woningen.

Vanaf 2021 daarentegen gaat de gemeente uit van een dalende behoefte aan sociale huurwoningen. Het bestand aan sociale huurwoningen van Woonwaarts krimpt daarom tot zo’n 2.250 in het jaar 2025.

Volgens onderzoeken is de behoefte aan sociale huurwoningen mede afhankelijk van de welvaartsgroei. Bij een jaarlijkse groei van 0,4 procent de komende tien jaar zijn er in totaal 45 extra sociale huurwoningen nodig. Is er een gemiddelde welvaartsgroei van 1 procent per jaar, dan neemt de behoefte tot 2030 juist af met 30 sociale huurwoningen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}