Politiek omarmt plan voor Ruyterpark in Weurt

Politiek omarmt plan voor Ruyterpark in Weurt

WEURT – De plannen voor een klein park midden in Weurt, op de plaats waar vroeger de Ruyterschool stond, zijn positief ontvangen door de lokale politiek. Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad in Beuningen, waar de initiatiefnemers van het park hun plannen bekendmaakten.

De aanwezige raadsleden van VVD, GroenLinks, CDA en BN&M waren duidelijk gecharmeerd van de voorstellen. Dat gold ook voor wethouder Piet de Klein. "Het college van B&W wil deze plannen graag samen met de initiatiefnemers tot een goed einde brengen," zo zei De Klein.

Hondenuitlaatplaats

Initiatiefnemer Smits zou graag zien dat één onderdeel van het plan, een honden-uitlaatplaats op de hoek Bevrijdingstraat – Theo Repkesstraat, vrij snel wordt gerealiseerd. Wethouder De Klein deed de toezegging dat het college binnen een week hierover een standpunt zal innemen.

Momenteel fungeert vrijwel het gehele leegstaande terrein als een soort van honden-uitlaatplaats, aldus Smits. Verre van ideaal omdat daar ook veel kinderen spelen. De uitlaatplaats moet worden omsloten door een hek en er moet een bank komen waar de hondenbezitters even kunnen zitten.

Voor alle leeftijden

Verder omvat het plan een ontmoetingsplek voor de jeugd; iets dat er nu in Weurt nog niet is. Ook is er een plek voorzien waar fitnessapparaten kunnen staan en een soort speelterrein voor alle leeftijden, met een jeu-de-boulesbaan, een hinkelpad en boomstammen. Daarnaast willen de inwoners van Weurt dat er een soort geasfalteerde crossbaan voor skateboards, fietsen en ander vervoer op wielen wordt aangelegd.

De gemeente heeft steeds gesteld dat er ook woningbouw moet komen op de locatie die wordt omsloten door de Bevrijdingsstraat, Theo Repkesstraat en de Ruyterstraat. De initiatiefnemers van het park denken aan een appartementencomplex van driehoog met 15 wooneenheden, met name bedoeld voor senioren en starters.

Woningen

Wethouder De Klein wees er op dat woningcorporatie Standvast Wonen interesse heeft getoond om op de bedoelde locatie mogelijk woningen te gaan bouwen. Hij pleitte voor een driehoeksoverleg tussen gemeente, Standvast en de initiatiefnemers van het park. De Klein sprak de hoop uit dat de drie partijen er gezamenlijk uit kunnen komen.

Volgens initiatiefnemer Smits neemt Stichting Ontmoetingsplaatsen Weurt, die twee speeltuintjes in beheer heeft, het Ruyterpark-initiatief mogelijk onder haar hoede. Daarover zijn al gesprekken gevoerd.    

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}