Protest bewoners Groene Heuvels bij Autoriteit Persoonsgegevens

Protest bewoners Groene Heuvels bij Autoriteit Persoonsgegevens

EWIJK – Huisjeseigenaren op recreatiepark de Groene Heuvels in Ewijk gaan een protest indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat zei Els van Laar dinsdagavond in de gemeenteraad van Beuningen, waar zij als inspreker een betoog hield.

Volgens Van Laar heeft de gemeente Beuningen de privacy geschonden van 45 huishoudens op de Groene Heuvels. In een min of meer openbare brief van de gemeente staan de huisnummers vermeld van 45 adressen, die een afwijzende brief hebben ontvangen van de gemeente.

Gemeente dreigt met forse boetes

Van Laar zei dat iedereen via die huisnummers de identiteit van de bewoners kan achterhalen, die op die adressen woonachtig zijn. Dit had volgens Van Laar nooit mogen gebeuren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak om de persoonsgegevens van mensen in ons land te beschermen.

De Groene Heuvels is bedoeld voor recreatie. Huisjesbezitters die er niet recreëren, maar er bijvoorbeeld permanent wonen, ontvingen eerder  een brief van de gemeente Beuningen. Daarin stond dat ze een halfjaar de tijd hebben om de bungalow te gaan gebruiken als vakantiehuisje, anders volgen er forse boetes. 

Eerste 45 zienswijzen afgewezenMeer dan 120 eigenaren waren het er niet mee eens en reageerden met een zienswijze (bezwaarschrift). Onlangs werd bekend dat de eerste 45 zienswijzen door de gemeente zijn afgewezen. De vakantiehuisjes die het betreft zijn met hun huisnummer vermeld in een brief. Daarover wordt nu een protest ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Woningtekort van 300.000 woningen

Verder wees Van Laar in haar toespraak voor de raad op artikel 22 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat de overheid de plicht heeft om te zorgen voor voldoende woonruimte. Volgens Van Laar is er momenteel in Nederland een woningtekort van 300.000 woningen.

Zij stelt dat er helemaal geen woonruimte beschikbaar is voor mensen die door het beleid van de gemeente Beuningen op straat komen te staan. Van Laar kondigde aan dat de huisjeseigenaren naar de voorzieningenrechter stappen.

Gemeente vrij laconiek over protest

De gemeente Beuningen reageert bij monde van een woordvoerster vrij laconiek op het aangekondigde protest door de huisjeseigenaren op de Groene Heuvels. Het staat volgens de gemeente iedereen vrij om al dan niet met een klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan. 

“Als gemeente melden we alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van het werk. Het noemen van – enkel – de huisnummers is in het collegevoorstel nodig om de reikwijdte van het door het college te nemen besluit aan te geven,” zo zegt de woordvoerster.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}