Raad Beuningen heeft weinig vat op regionale samenwerkingsverbanden

Raad Beuningen heeft weinig vat op regionale samenwerkingsverbanden

BEUNINGEN – Het is voor de gemeenteraad van Beuningen niet goed mogelijk om te controleren of de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het goed doet. Daarnaast is het voor de Beuningse raadsleden bijvoorbeeld ook lastig om goed toezicht te houden op de werkzaamheden van de GGD. Dat staat in een rapport van de Rekenkamer van de gemeente Beuningen.

De Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeenteraad in staat is om regionale organisaties, waaraan Beuningen deelneemt, goed te controleren.

De gemeente Beuningen zit met andere gemeenten in samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), de GGD en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Ook is Beuningen mede-eigenaar van afvalverwerker Dar.

Directeur uitnodigen voor tekst en uitleg

Het is al veel langer een bekend probleem, dat overal in ons land speelt, dat gemeenteraden moeite hebben om te controleren of regionale samenwerkingsverbanden wel goed functioneren. De Beuningse Rekenkamer heeft dit probleem nu onderzocht en doet ook aanbevelingen. Alle problemen die de gemeenteraad van Beuningen in dit verband tegenkomt, gelden voor vrijwel alle gemeenten in Nederland.

In de jaarverslagen van de samenwerkingsverbanden is vaak niet goed te herleiden of ze het goed doen, specifiek wat betreft bijvoorbeeld de gemeente Beuningen.

Volgens de Rekenkamer kan dit onder meer worden ondervangen door regelmatig de directeur van zo’n organisatie uit te nodigen voor een bijeenkomst met de raad. Hij kan dan specifiek tekst en uitleg geven over de werkzaamheden met betrekking tot de gemeente Beuningen.

Gemeenteraad Beuningen moet zelf initiatief nemen

Ook denkt de Rekenkamer dat de gemeente in haar jaarbegroting veel duidelijker een inhoudelijke relatie moet leggen naar de samenwerkingsverbanden. Verder kan in de begroting uitgebreider worden vermeld welke prestaties men precies verwacht van het samenwerkingsverband.

De gemeenteraad van Beuningen zal zelf het initiatief moeten nemen om verbeteringen in de informatievoorziening af te dwingen, zo stelt de Rekenkamer.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}