Raad Beuningen wil meer invloed op gemeenschappelijke regeling

Raad Beuningen wil meer invloed op gemeenschappelijke regeling

BEUNINGEN – De gemeenteraad van Beuningen wil dat de gemeenteraden in de regio meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van gemeenschappelijke regelingen. Zo willen de Beuningse raadsleden op een gemakkelijke wijze toegang krijgen tot belangrijke vergaderstukken en andere informatie.

De gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben een aantal werktaken ondergebracht bij gemeenschappelijke organen, zoals het Werkbedrijf Nijmegen, dat mensen bemiddelt en begeleidt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Brief aan besturen

Ook werken de regiogemeenten samen in de ODRN, de OmgevingsDienst Rijk van Nijmegen. Deze ODRN houdt zich bezig met milieuvergunningen en omgevingsvergunningen, die onder meer betrekking hebben op slopen en bouwen.

Het Beuningse college van B&W heeft onlangs een brief geschreven aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Rijk van Nijmegen, waarin de aanbevelingen van de gemeenteraad van Beuningen zijn verwoord.

Controlerende rol verbeteren

Zo wil de raad van Beuningen dat de regionale gemeenteraden meer inbreng krijgen bij de totstandkoming van de beleidsplannen van de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast moeten de gemeenteraden in een vroeger stadium worden betrokken bij de jaarlijkse begrotingen van bijvoorbeeld het Werkbedrijf en de ODRN. Zo kan de controlerende rol van de gemeenteraden bij de bestuurlijke samenwerking worden verbeterd, zo stelt het Beuningse college in de brief.

Tot de samenwerkende gemeenten behoren onder andere Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten en Heumen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}