Raadsbesluit vier zonneparken zuidrand Beuningen: plannen t/m 18 maart ter inzage

Raadsbesluit vier zonneparken zuidrand Beuningen:  plannen t/m 18 maart ter inzage

BEUNINGEN – De Beuningse gemeenteraad besloot op 26 januari mee te werken aan de realisatie van vier zonneparken in de gemeente Beuningen. In totaal gaat het om 40 hectare ‘zon’. De vier parken hebben in totaal zo’n 40 megawatt aan opgesteld vermogen. Hiermee kunnen ongeveer 12.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Dit is volgens Beuningen de eerste stap in de ruimtelijke procedure voor het afgeven van de definitieve vergunning voor de parken. belanghebbenden kunnen tot en met 18 maart hun zienswijze op deze plannen indienen.

Inzageperiode

De plannen voor de vier zonneparken liggen nu ter inzage voor een periode van 6 weken. Nog tot en met 18 maart is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen. Of u mailt uw zienswijze naar wabo@odrn.nl. Vermeld hierbij het volgende zaaknummer: W.Z20.106953.01.
  • Voor een mondelinge zienswijze of toelichting neemt u contact op met Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Bel naar 024 751 77 00 voor een afspraak. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}