Slechts 30 huisjes Groene Heuvels in Ewijk gebruikt voor recreatie

Slechts 30 huisjes Groene Heuvels in Ewijk gebruikt voor recreatie

EWIJK – Slechts 30 van de ruim 200 vakantiehuisjes op recreatiepark de Groene Heuvels in Ewijk zijn momenteel in gebruik voor recreatie. Ruim 40 huisjes worden permanent bewoond door de eigenaar of door derden. Naar schatting 130 recreatiewoningen worden verhuurd aan arbeidsmigranten.

Dat schrijft het Beuningse college van B&W in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Na twee grote controleacties begin dit jaar heeft men een redelijk duidelijk beeld gekregen van de situatie op het recreatiepark.

Arbeidsmigranten veelal werkzaam buiten de regio

Opvallend veel van de naar schatting 600 arbeidsmigranten die illegaal wonen op het park, zijn werkzaam buiten de regio Nijmegen. Zij werken veelal in distributiecentra van de grote supermarkten elders in Nederland.

Volgens het college zijn de meesten van deze arbeidsmigranten zogeheten short-stay migranten. Dat zijn buitenlanders die tijdelijk hun land verlaten voor beter betaald werk. De werkgevers zijn meestal uitzendbureaus, die ook verantwoordelijk zijn voor de huisvesting.

De regio Nijmegen kent geen grootschalige woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten, zoals onder meer Neder-Betuwe en het Westland die wel kennen. Het college van Beuningen wijst er op dat agrariërs in het buitengebied de mogelijkheid hebben om gedurende zes maanden seizoenarbeiders te huisvesten op hun terrein.

Beuningen kijkt naar oplossingen voor arbeidsmigranten

‘Wij onderkennen de huisvestingsproblematiek van de arbeidsmigranten,’ zo stelt het college. Dit is ook een thema bij alle gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen. Er wordt nu gekeken of er regionale oplossingen mogelijk zijn.

Het college in Beuningen gaat ook zelf met bedrijven in gesprek om te horen hoe groot de huisvestingsproblemen zijn en welke oplossingen mogelijk voorhanden zijn. Daarnaast bekijkt het college of er binnen de gemeente Beuningen locaties zijn die (tijdelijk) kunnen worden ingezet om arbeidsmigranten te huisvesten, die lokaal werkzaam zijn.

Ook in het verleden handhaving

In de informatiebrief benadrukt het college dat men ook in het verleden vaak is opgetreden tegen oneigenlijk gebruik van de vakantiehuisjes en onder meer waarschuwingsbrieven heeft verstuurd naar de eigenaren van de huisjes.

Ook zegt het college de menselijke maat te zullen hanteren bij bijzondere persoonlijke omstandigheden als de situatie daar om vraagt. Verder zegt het college vast te houden aan de beleidslijn, dat de Groene Heuvels zijn recreatieve bestemming blijft houden. Permanente bewoning is daarmee uitgesloten, aldus het college.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}