Twee keer zoveel woningen in plangebied Hoge Woerd in Ewijk

Twee keer zoveel woningen in plangebied Hoge Woerd in Ewijk

EWIJK – De gemeente Beuningen gaat in het plangebied Hoge Woerd in Ewijk naar schatting ruim 90 woningen bouwen, waaronder zo’n 30 sociale huurwoningen, kleinere levensloopbestendige woningen en bijvoorbeeld bouwprojecten voor speciale woongroepen.

Het oorspronkelijke plan voor de verkoop van zo’n 50 grote woningbouwkavels van 1500 m2 is daarmee van de baan. Volgens het college van B&W is daar momenteel minder behoefte aan.

Bovendien hebben archeologische proefopgravingen aangetoond dat er in dat gebied bijzonder veel vondsten uit de oudheid in de grond zit, met name uit de Romeinse tijd. De gemeente wil daarom op een aantal waardevolle vindplaatsen liever niet bouwen. De verkoop van grote bouwkavels zou dat bemoeilijken.

Nieuwe bouwplan beter kostendekkend

De eerder geplande 50 grote bouwkavels zouden groen en duurzaam van opzet zijn. Deze elementen blijven gehandhaafd in de nieuwe bouwplannen. Doordat er nu meer woningen worden ingetekend op een kleiner kaveloppervlakte, is het bouwplan beter kostendekkend.

Men wil gaan bouwen in de vorm van een lint, aansluitend op historische lintbebouwing. Dat heeft het voordeel dat het groene en open karakter van het gebied gehandhaafd blijft.

Levendig en dynamisch woon- en leefklimaat

Er komen ook vrije kavels in de verkoop die volgens het college zeer geschikt zijn voor CPO. Dat is een soort sociale projectontwikkeling, waarbij de toekomstige bewoners zelf de opdrachtgever zijn en bijvoorbeeld zelf de architect uitkiezen. Een bewoner kan dan grotendeels zelf bepalen hoe zijn woning eruit komt te zien.

Het college wil een flexibel bouwplan waar plaats is voor meerdere doelgroepen, zodat er een levendig en dynamisch woon- en leefklimaat ontstaat omringd door veel groen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}