Veel gemeenten in het rood, Beuningen in 2020 positief saldo

Veel gemeenten in het rood, Beuningen in 2020 positief saldo

BEUNINGEN – De begroting 2020 van de gemeente Beuningen laat een positief saldo zien van bijna 900.000 euro. Ook voor de jaren daarna gaat Beuningen uit van begrotingsoverschotten, oplopend tot zo’n 2,2 miljoen euro in 2023. Dat blijkt woensdag bij de presentatie van de programmabegroting voor volgend jaar.

Wethouder Henk Plaizier van financiën spreekt van een realistische begroting met mogelijkheden om te investeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 12 november. Nieuw is dat de begroting dit jaar voor het eerst digitaal wordt aangeboden. Via de website van de gemeente kan iedereen de begroting lezen. 

Beuningen koploper qua duurzaamheid

Het college van B&W gaat ook voor dit jaar uit van een verhoging van de OZB-belasting van 1,5 procent, ofwel ongeveer gelijk aan de inflatiecorrectie. Eerder werd uitgegaan van 3 procent stijging.

Duurzaamheid speelt in de begroting een belangrijke rol. Volgens het college is Beuningen met het programma “Energiek Beuningen” koploper in de regio op het gebied van duurzaamheid.

Ondanks alle positieve geluiden blijft het een feit dat de financiële reserves van de gemeente Beuningen beperkt zijn. Beuningen blijft in dit opzicht kwetsbaar en moet daarom volgens de wethouder ook de komende jaren een behoedzaam financieel beleid voeren.   

Veel gemeenten schrijven nu rode cijfers

De financiële gevolgen van diverse opgaven en verplichtingen zijn voor de gemeente nu nog onduidelijk. Zo komt de Omgevingswet er aan en moet Beuningen nog meerdere aanbestedingen rond maken. Zo zijn veel zaken voor het komende jaar onzeker.

Toch is het opvallend dat uitgerekend Beuningen, dat het jarenlang financieel heel moeilijk had, momenteel positieve cijfers kan presenteren. Veel gemeenten schrijven nu namelijk rode cijfers, vooral vanwege veel extra kosten voor het jeugdbeleid.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}