Woningbouw aan historisch lint in Ewijk

Woningbouw aan historisch lint in Ewijk

EWIJK – De gemeente Beuningen gaat in Ewijk drie bouwkavels met een totale oppervlakte van bijna 5.000 vierkante meter verkopen. Het gaat om drie stukken grond aan de Koningstraat, in een gebied dat onderdeel uitmaakt van de historische lintbebouwing in Ewijk.

Het betreffende gebied heeft nu nog een agrarische bestemming en daarom is er een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college van B&W en de gemeenteraad willen dat de historische linten in Ewijk zoveel mogelijk intact blijven. Daarom kunnen er slechts op enkele plaatsen langs de linten kleine bouwprojecten tot ontwikkeling komen. Om dit goed te regelen, is er eerst een lintenstudie gemaakt, die dit voorjaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Acceptabele ontwikkeling

Het bouwen van woningen op het terrein is volgens de gemeente een logische ontwikkeling binnen het historische lint. “Het is ruimtelijk gezien een acceptabele ontwikkeling,” zo stelt de gemeente. Oorspronkelijk wilde de gemeente 3 á 4 woningen bouwen op het perceel. Uit een studie van een stedenbouwkundig bureau blijkt nu dat twee opties het meest voor de hand liggen: namelijk 3 vrijstaande woningen, of 2 vrijstaande woningen en 1 twee-onder-een-kapwoning.

Men wil nu een bestemmingsplan maken, dat beide opties mogelijk maakt. Volgens de gemeente kan men zo beter inspelen op de woningbehoefte.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}