Zand Beuningse Plas wordt gelost bij Daanen Shipping

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen en het bedrijf Boskalis hebben de definitieve locatie van de klasseerinstallatie, de loskade en het zandtransport van de zandwinning Beuningse Plas bepaald. Het contract van de gemeente met de firma Boskalis is daarop aangepast.

Dit heeft de gemeente Beuningen donderdagmiddag bekendgemaakt.

Westzijde kanaal

Boskalis is het bedrijf dat de zandwinning op de locatie Beuningse  Plas gaat uitvoeren. De uiteindelijke keuze voor de loskade is in goed overleg met Boskalis gevallen op de locatie Daanen Shipping, aan de westzijde van het Maas-Waalkanaal, zo zegt de gemeente Beuningen.

Voordeel is dat er gewerkt kan worden vanuit een bestaande loskade. Wel is daarvoor een verruiming van de bestaande omgevingsvergunning milieu nodig.

Medewerking gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft eerder aangegeven dat ze daaraan wil  meewerken. Volgens de gemeente Beuningen biedt ook deze  procedure voor omwonenden en belanghebbenden voldoende  rechtsbescherming.

‘Nu de keuze voor de loskade is gemaakt, is ook duidelijk wat de route van de zandauto’s wordt’, zegt de Beuningse wethouder Piet de Klein. ‘Deze informatie hebben we direct gedeeld met de omliggende bedrijven en inwoners.’

‘Kortste route zandwagens’

De klasseerinstallatie voor het zand komt in de hoek van de Pieckelaan, hoek Jonkerstraat. Vanuit die locatie is de route voor de zandwagens het kortst, waardoor er minder overlast is voor omwonenden, zo stelt wethouder de Klein. In een klasseerinstallatie wordt het gewonnen zand gesorteerd.  

Uit de keuze voor de locatie van de klasseerinstallatie en de loskade volgt ook de meest logische route voor het transport van de zandauto’s die op en neer gaan rijden. De route van de vrachtwagens loopt vanaf de Nieuwe Pieckelaan, Hogelandseweg, Lindenhoutseweg naar de loskade aan de Westkanaaldijk en weer terug via dezelfde route, zo meldt de  gemeente Beuningen.

Meerprijs vrachtverkeer

De financiële consequenties van de wijzigingen van het contract passen binnen de kaders zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De extra kosten, ontstaan door de wijziging van transportband naar transport via vrachtverkeer, komen neer op maximaal 4 miljoen euro.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}