Zandwinning Beuningse Plas blijft ook in 2018 zorgen voor controverse

Zandwinning Beuningse Plas blijft ook in 2018 zorgen voor controverse

BEUNINGEN – Een ‘never ending story’, zo kan de zandwinning bij de Beuningse Plas inmiddels wel worden omschreven. Ook dit jaar waren er weer veel protesten, onduidelijkheden en andere verwikkelingen, maar uiteindelijk zijn er ook spijkers met koppen geslagen.

In 2018 is duidelijk geworden waar het zand op de vrachtwagens wordt geladen en waar dat zand weer wordt gelost op de schepen in het kanaal. Zodoende is nu ook de route van de zandwagens bekend geworden.

Opschudding

Begin dit jaar zorgde de Beuningse Plas weer voor veel opschudding. Het college van B&W van Beuningen had laten doorschemeren dat de provincie en de gemeente Nijmegen beide 1,3 miljoen euro zouden bijdragen aan de kosten van het zandtransport. Dat veroorzaakte de nodige politieke deining en dat alles in aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart.

Zo was de gemeenteraad van Nijmegen bijzonder boos op het eigen college en kwam de Beuningse gemeenteraad in spoedzitting bijeen. Met de verkiezingen voor de deur was de Beunigse oppositie met alle liefde bereid om de verantwoordelijke wethouder Piet de Klein onder vuur te nemen. De oppositiepartijen wilden deze kans voor open doel uiteraard ten volle benutten en kwamen met een motie van wantrouwen richting de wethouder.

Financiële bijdrage

Het Nijmeegse college ontkende in alle toonaarden te hebben toegezegd dat men 1,3 miljoen euro zou meebetalen. Wel waren er mede op verzoek van Nijmegen onderzoekbureaus ingeschakeld. Daar zou Nijmegen wel aan meebetalen.

Ook de provincie Gelderland reageerde ontkennend, bij monde van gedeputeerde Jan Markink. Er was volgens hem wel overleg geweest tussen provincie en Beuningen, maar "de provincie heeft nooit specifieke geldbedragen toegezegd." Om enige duidelijkheid te scheppen in de chaos kwam er later een speciale bijeenkomst voor Beuningse en Nijmeegse raadsleden. Daar werden heel veel vragen gesteld door de raadsleden.

Nog later in het jaar werd duidelijk dat Nijmeegse inwoners, die vlakbij de Beuningse Plas wonen, zich grote zorgen maken over de afgraving. Zij wonen niet ver van de locatie waar het zand op de vrachtwagens wordt geladen. Daar staat ook de zogeheten klasseerinstallatie, waar het zand wordt gemengd. De omwonenden zijn bang dat dit gaat zorgen voor overlast van stof en geluid.

Zestien jaar

Ook de bewoners van de Jonkerstraat in Weurt zijn bang dat zij veel last gaan ondervinden van het zandvervoer. Naar schatting gaan er dagelijks ruim 150 vrachtwagens vrij kort langs hun woningen rijden. En dat zes dagen per week ongeveer 15 of 16 jaar lang.

Volgens hun woordvoerder houden ze nadrukkelijk de mogelijkheid open dat ze met hun protest doorgaan tot aan de Raad van State. Toch zegt de gemeente Beuningen niet bang te zijn dat de datum van 1 januari 2020 niet wordt gehaald. Dan moet het zandtransport beginnen, anders krijgt de ontzander Boskalis schadeclaims, die men dan weer gaat verhalen op de gemeente Beuningen.

Aanbesteding

Voor het aanbesteden van het zand van de afgraving Beuningse Plas had de gemeente Beuningen destijds bijna geen slechter moment kunnen kiezen. Toen de zandwinning in 2010 werd aanbesteed, lag de economie in Nederland en buurlanden op z’n gat. Ook de woningbouw stond op een laag pitje. Logisch gevolg: Er was heel weinig vraag naar zand, en dus werd er weinig geld geboden.

Uiteindelijk waren bij de bieding slechts twee bedrijven betrokken. Om het nog erger te maken, bleek kort na de aanbesteding dat de beide bedrijven, Boskalis en MNO Vervat, gingen fuseren. Boskalis heeft MNO Vervat overgenomen en dat soort fusiebesprekingen nemen vaak een flinke tijd in beslag. Daardoor werd het moeilijk om te geloven dat de twee bedrijven tegen elkaar hebben opgeboden, om dat zand te bemachtigen. Iets vermoeden is echter heel wat anders dan iets daadwerkelijk kunnen bewijzen.     

Verliezen

Hoeveel geld de omstreden zandafgraving de gemeente Beuningen uiteindelijk in totaal gaat kosten, daar zijn meerdere berekeningen op los te laten. Een negatief saldo van zo'n 24 miljoen euro lijkt niet overdreven. Een groot gedeelte van dat geldbedrag is de afgelopen tien jaar al min of meer door de gemeente Beuningen weggewerkt.

De gemeente heeft dan ook jarenlang zuinig aan moeten doen, en kon nauwelijks echt nieuwe initiatieven ontplooien. Veel subsidies werden ingekort, dan wel beëindigd. Vergeleken met andere gemeenten zijn de lokale belastingen in Beuningen enigszins aan de hoge kant. 

Beuningen werd jarenlang financieel gezien nauwgezet in de gaten gehouden door de provincie. Beuningen stond namelijk onder het zogenoemde ‘preventief toezicht’ van de provincie. Dat is gelukkig twee jaar geleden alweer beëindigd.   

In het RN7 Jaaroverzicht spraken presentatoren Eva van den Berg en Job Maresch met wethouder van Beunigen Piet de Klein en GroenLinks-fractievoorziter in Beuningen Frans Houben. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}