Nijmegen: 200.000 euro voor 'anderhalve meter'-initiatieven cultuur, evenementen, horeca en binnenstad

Nijmegen: 200.000 euro voor 'anderhalve meter'-initiatieven cultuur, evenementen, horeca en binnenstad

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen stelt met hulp van de provincie Gelderland voorlopig 200.000 euro beschikbaar aan initiatieven van ondernemers in de horeca, cultuursector, evenementensector en de binnenstad in het kader van de anderhalvemetersamenleving. Dit Anderhalvemetersteunfonds moet ondernemers in de hard getroffen sectoren een steuntje in de rug bieden bij het aanpassen aan de nieuwe situatie en helpen om sociale interactie te bevorderen.

Steuntje in de rug

Het Anderhalvemetersteunfonds werd al aangekondigd in het tweede financiële maatregelenpakket voor de coronacrisis. ‘Het is vooral bedoeld voor het aanpassen naar die nieuwe anderhalvemeter-situatie in deze sectoren, en voor initiatieven die sociale interactie kunnen bevorderen’, vertelt wethouder Monique Esselbrugge. ‘Voor evenementen, die nog steeds niet mogen plaatsvinden, is digitaliseren bijvoorbeeld een optie, zoals Go Short ook gedaan heeft. Maar het kan ook gebruikt worden voor winkeliers die samen met een plan komen voor de aankleding van hun winkelstraat. Horecaondernemers kunnen het inzetten voor aanpassingen die zij in hun pand maken om de anderhalve meter te kunnen faciliteren. We hopen in ieder geval op de creativiteit van de ondernemers zelf.’ ‘Als er straks meer mogelijk is, kunnen horecaondernemers mogelijk ook gebruik maken van evenementen’, voegt burgemeester Hubert Bruls (CDA) toe.

Subsidieregeling

Afhankelijk van de omvang van het initiatief worden subsidies verstrek van 2.500 euro tot maximaal 15.000 euro. De aanvragen kunnen ook door meerdere partijen samen of bijvoorbeeld per straat worden ingediend. Er wordt gekeken naar een goede verdeling tussen de genoemde sectoren. De subsidie mag niet worden ingezet voor de dekking van reguliere bedrijfsvoering, maar wel als vergoeding voor gemaakte uren in het kader van de uitvoering van het initiatief, verbeteringen aan een pand, alternatieve producten en projecten uit de evenementenbranche. Het college verwacht met dit voorstel zijn 15 tot 40 initiatieven op korte termijn te kunnen ondersteunen. In het Anderhalvemetersteunfonds is totaal 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven. Mogelijk wordt in het najaar een aanvullend steunfonds toegevoegd.

Ruimere terrassen en fietsparkeerplekken

De afgelopen weken is in ruim 85 gevallen horecaondernemers toestemming gegeven om hun terras ruimer op te stellen. Om dit mogelijk te maken zijn op sommige plekken in de binnenstad parkeerplaatsen voor auto’s opgeheven en fietsklemmen verplaatst. Om ondernemers te faciliteren met een verruimde opstelling van de terrassen en tegelijkertijd de parkeervoorziening voor bewoners op peil te houden, heeft de gemeente ervoor gekozen om op sommigen plekken extra fietsparkeerplekken te realiseren en het parkeerdek van de Molenpoort open te stellen voor bewoners met een parkeervergunning en het plaatsen van extra fietsklemmen. De hiervoor gemaakte kosten van 50.000 euro worden ook gedenkt uit het steunfonds voor de anderhalve meter samenleving maar komen bovenop de 200.000 die voor ondernemers beschikbaar is.

Eerdere regeling voor kleine culturele projecten

Voor culturele projecten werd eerder al een subsidieregeling in het leven geroepen, waarbij er voor maximaal 3000 euro aan subsidie per project toegekend kon worden. ‘Daar is veel belangstelling voor en hebben we al een aantal aanvragen voor gehonoreerd’, vertelt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). ‘Dat zijn bijvoorbeeld voorstellingen die digitaal aangeboden worden. Mogelijk zitten er bij de aanvragen voor deze subsidieregeling ook aantal initiatieven die gebruik zouden kunnen maken van het Anderhalvemetersteunfonds.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}