Nijmegen komt met subsidie voor nieuwe cultuurprojecten in het kader van corona

Nijmegen komt met subsidie voor nieuwe cultuurprojecten in het kader van corona

NIJMEGEN – Nijmeegse kunstenaars die een goed idee hebben voor een cultuurproject binnen het thema 'corona', kunnen met dank aan een nieuwe subsidieregeling snel een subsidie krijgen. Daarmee wil de gemeente de cultuursector ondersteunen.

Ook wil Nijmegen hiermee kunst inzetten om de leefbaarheid in de stad, die het deze zomer zonder veel evenementen moet stellen, te vergroten.

Nieuwe subsidieregeling

De gemeente Nijmegen opent vanaf woensdag 13 mei deze nieuwe subsidieregeling voor cultuurprojecten in het kader van corona. Kunstenaars en culturele organisaties kunnen door de regeling binnen twee weken een subsidie kunnen krijgen om een kunstproject te realiseren dat een reactie is op de coronacrisis, natuurlijk binnen de beperkingen van de richtlijnen en maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Het mogelijke subsidiebedrag per project ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro. Doornroosje, De Lindenberg, LUX, Museum het Valkhof-Kam, Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging zijn uitgesloten van de regeling.

Culturele organisaties en zzp’ers

De subsidie kan worden aangevraagd door culturele organisaties en zzp’ers. Dit kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn. Wel moet het gaan om personen die actief en aantoonbaar bijdragen aan cultuur in Nijmegen. Per (rechts)persoon kan één aanvraag ingediend worden. De voorgestelde activiteiten moeten een duidelijke relatie hebben met het corona-virus en de consequenties daarvan. De activiteiten moeten in Nijmegen plaatsvinden en starten in de maanden mei, juni, juli of augustus. Het indienen van een aanvraag kan via de website van de gemeente Nijmegen.

Cultuur in de anderhalve meter-samenleving

Met deze regeling wil de gemeente actuele kunstprojecten, die een duidelijke relatie hebben met (de gevolgen van) het coronavirus en een bijdrage leveren aan de culturele sector, ondersteunen. ‘Zzp’ers en culturele organisaties kunnen op deze manier extra inkomsten genereren,’ laat het college weten. ‘Dat is een steuntje in de rug in deze financieel lastige periode. Ook zorgen de projecten zorgen voor extra leefbaarheid in de stad waar komende zomer uiteraard veel minder te beleven valt dan normaal. Daarnaast dienen de projecten mede als pilot om samen met de culturele sector te onderzoeken hoe cultuur in de anderhalve meter-samenleving vorm kan krijgen. Deze projecten kunnen als inspiratie en voedingsbodem dienen voor cultuur in de toekomst.’

Drie verschillende rondes

Er zijn drie verschillende rondes met elk een subsidieplafond van totaal 15.000 euro. De deadlines voor het indienen zijn 26 mei, 9 juni en 23 juni. Na het indienen van de aanvraag, krijgt de aanvrager binnen 10 werkdagen bericht of de subsidie wordt verleend. Indien het totale bedrag van de ingediende aanvragen die in aanmerking komen het subsidieplafond overschrijdt, komen de aanvragen die bij de beoordeling het hoogste hebben gescoord als eerste voor subsidiëring in aanmerking.

Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor activiteiten met een overwegend (sociaal)maatschappelijk, religieus of politiek karakter. Ook activiteiten met een fondsenwervende doelstelling of met winstoogmerk komen niet in aanmerking. Activiteiten in het kader van een opleiding of studie of activiteiten die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden krijgen eveneens geen subsidie uit dit potje, net als activiteiten waarvoor al vanuit de gemeente subsidie is verstrekt en die in verband met de corona-crisis op een andere manier worden uitgevoerd.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}