Nijmegen laat partnertoets los voor TONK-regeling

Nijmegen laat partnertoets los voor TONK-regeling

NIJMEGEN – Nijmegen laat de partnertoets los bij het beoordelen van aanvragen voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling geeft financiële steun aan mensen die als gevolg van de coronacrisis onvoldoende inkomen hebben om hun vaste lasten te betalen en waarvoor andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. Dit betekent dat het inkomen van de partner geen weigeringsgrond meer is voor aanvragers. Een unaniem gesteunde motie van VoorNijmegen.NU en D66 gaf de aanleiding hiertoe.

"Nooit de bedoeling geweest"

“De coronacrisis hakt er hard in, ook bij werkende mensen die door de overheid gedwongen worden om te stoppen met hun werkzaamheden”, zegt Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). “Daar zijn mensen bij de aankloppen bij de overheid en géén steun ontvangen. Gezien het feit dat gemeentes zelf invulling mogen geven aan de uitvoering van de TONK-regeling, hier extra geld voor beschikbaar is gekomen en het Rijk adviseert om géén partnertoets in te stellen, vinden we dat we dat in Nijmegen dan ook niet meer moeten doen. Het is nooit de bedoeling van de Tweede Kamer geweest dat de regeling alleen toegekend wordt als het gezinsinkomen daalt. Deze motie repareert dat.”

"Per huishouden maar één keer toekennen"

Wethouder Petra Molenaar (SP) kan zich vinden in het voorstel uit de raad. “We hebben deze regeling heel snel ingevoerd zodra de kaders duidelijk waren. We hebben hem laagdrempelig gemaakt door bijvoorbeeld door geen extra regels te stellen en geen vermogenstoets in te stellen. We bereiken er best veel mensen mee. Er zijn relatief weinig afwijzingen, en waar er een afwijzing is kijken we met de aanvrager naar maatwerk. Dat neemt niet weg dat regeling niet nog beter kan, zeker nu er meer financiële ruimte is vanuit Den Haag. Vanaf nu kijken we dus bij aanvragen alleen naar het inkomen van de aanvrager.” Molenaar maakt wel een belangrijke kanttekening: “Per huishouden krijgt wordt de regeling maar één keer toegekend, anders wordt het wel onevenredig.”

Andere regelingen

Wat Maarten Sweep (SP) betreft wordt ook bij andere regelingen afgezien van een partnertoets, maar daarbij worden de regels landelijk bepaald. “Die andere partnertoetsen zijn eveneens onredelijk. Maar dit is een goed begin.” Mark Buck (CDA) vindt dat ook. “Ik kan me voorstellen dat Nijmegenaren die gebruikmaken van andere regelingen waarbij we wel van Den Haag de partnertoets moeten gebruiken, zich nu achter de oren krabben. Als men in Den Haag zo groot is om de regelingen bij de gemeentes neer te leggen, mogen ze ook uitleggen waarom bij andere regelingen wél een partnertoets nodig is.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}