Wachttijden Wmo en Jeugdhulp afgenomen door maatregelen en corona

Wachttijden Wmo en Jeugdhulp afgenomen door maatregelen en corona

NIJMEGEN – Bij Wmo en Jeugdhulp is de wachttijd voor cliënten het eerste half jaar van 2020 teruglopen van gemiddeld 10 weken in januari naar gemiddeld 6,5 week in juni. Het is het gevolg van kortetermijnmaatregelen die eind 2019 getroffen werden, maar ook het coronavirus speelt een rol in de daling.

Verbetering

De kortetermijnmaatregelen betroffen voor de Wmo het verkorten van de aanvraagprocedures of het ambtshalve verlengen van (af)lopende indicaties. Bij Jeugdhulp werd er onder andere extra mankracht toegevoegd en gewerkt aan het terugdringen van ambulante hulp. Dat lijkt effect te hebben gehad. “We zien in de breedte, in alle wijken en voor Wmo en Jeugdhulp, een afname van de wachttijden en werkvoorraad”, laat het college weten. “Dit vermindert natuurlijk ook de ervaren werkdruk bij medewerkers. Deze verbetering is ook enigszins ingegeven door maandelijkse fluctuaties. De genomen maatregelen hebben vooral effect bij de Wmo-klassiek en de Jeugdhulpaanvragen. Dat was ook onze verwachting. Overigens is onze voorzichtige verwachting dat de wachttijden gemiddeld nog iets verder zullen teruglopen.”

Coronavirus

In de daling van de wachttijd en de werkdruk, is zeer waarschijnlijk ook het coronavirus een factor geweest. Welk deel voor rekening komt van de maatregelen en welk deel door corona komt, is moeilijk in te schatten, zegt wethouder Grete Visser (D66). “Het is heel moeilijk om daar oorzaak en gevolg in aan te brengen, maar ik heb het wel het vertrouwen dat de maatregelen hun effect hebben gehad. We hadden gedacht dat die de werkdruk bij de teams zou verlichten, en dat is ook gebeurd.”

Uitgestelde zorg

Of er sprake is van uitgestelde vraag door corona, kan nog niet met zekerheid gezegd worden. “Je leest theorieën die voorspellen dat er nog een golf aan zorgvraag gaat komen, maar je lees ook net zoveel theorieën dat dat niet gaat gebeuren,” zegt Visser. Van verergering van problematiek of toegenomen crises is volgens het college over het algemeen geen sprake. “In sommige gevallen treedt wel verzwaring van problematiek op, bijvoorbeeld bij mensen met depressieve klachten of een angststoornis, maar soms is er ook sprake van verlichting van problematiek, bijvoorbeeld bij mensen met een autismespectrumstoornis. Het beeld ligt genuanceerd op casusniveau. Ditzelfde geldt voor gezinsproblematiek. Er is geen grote stijging geweest in crises door onveilige thuissituaties. We zie vooralsnog geen aanleiding tot extra maatregelen of interventies.”

Brede basisteams

Het terugdringen van wachttijden was één van de belangrijkste overwegingen om tot de vorming van brede basisteams te komen. In de proefgebieden Lindenholt en Nijmegen-Zuid is op dit moment geen wachttijd meer voor nieuwe aanmeldingen voor Wmo-begeleiding. Visser: “We kunnen goed zien bij proefgebieden dat die basisteams wachttijd al flink helpen verkorten.” Er is nog wel een achterstand bij de afhandeling van herindicaties waarneembaar. Bij de overige wijkteams blijven de wachttijden voor de Wmo-begeleiding hoog. De genomen maatregelen kennen daar volgens het college een vertraging in het effect.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}