Wijchen verwacht in 2021 afvalstoffenheffing te moeten verhogen

Wijchen verwacht in 2021 afvalstoffenheffing te moeten verhogen

WIJCHEN – Het Wijchense college verwacht dat de afvalstoffenheffing in 2021 verhoogd zal moeten worden. Dit omdat er verwacht wordt dat er in 2020 een overschrijding van het gestelde budget voor afvalverwerking zal zijn. De coronacrisis heeft hier volgens het college een rol in gespeeld.

Kosten vallen hoger uit

Elk jaar wordt met de Dar een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld, waarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden en activiteiten Dar in dat jaar verricht en welke kosten daarmee gemoeid gaan. Voor 2020 sluit de raming op 2.005 miljoen euro. “Door de coronacrisis maar ook door hogere verwerkingskosten en lagere vergoedingen gaan we ervan uit dat de kosten dit jaar circa 147.000 euro hoger uitvallen dan eerder geraamd”, laat het college weten. “De voornaamste oorzaken zijn onder andere lagere opbrengsten uit papier, het instorten van de textielmarkt en hogere verwerkingskosten voor groenafval en hout.”

Overschrijding opvangen in begroting 2021

Omdat de dienstverleningsovereenkomst budgettair geen mogelijkheden biedt om deze tegenvaller op te vangen, ontstaat daardoor voor 2020 een overschrijding. “Die structurele gevolgen worden betrokken bij de begroting voor het jaar 2021. Voor 2021 verwachten we dat daarom een verhoging van de afvalstoffenheffing nodig zal zijn. Wij komen hier bij de begroting voor 2021 op terug.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}