Afferden wil snel meer sociale huurwoningen

AFFERDEN – Dorpslijst Afferden wil dat er op korte termijn 8 sociale huurwoningen worden gerealiseerd in de kern Afferden. Volgens de Dorpslijst zit de woningmarkt voor senioren in Afferden momenteel ‘op slot’ en moet het college van B&W samen met woningcorporatie Standvast Wonen een oplossing zoeken.

Inmiddels heeft Dorpslijst Afferden hierover raadsvragen gesteld aan het college.

De Dorpslijst wijst er op dat veel jongeren graag in Afferden willen blijven wonen of er komen wonen. Datzelfde geldt voor ouderen. Bovendien is het zo dat veel ouderen in een voor hen te groot huis wonen, omdat er geen geschikte kleinere levensloopbestendige koop- of huurwoningen beschikbaar zijn.

Dorpslijst houdt vast aan prestatieafspraken

Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en Standvast Wonen prestatieafspraken, waarin concreet wordt vermeld dat er 8 huurwoningen staan gepland in het plan Megenseind. Onlangs werd bekend dat Standvast het hele project Megenseind heeft verkocht aan de Klokgroep. Dit project omvat voorlopig alleen 19 koopwoningen, zo constateert de Dorpslijst.   

In de raadsvragen stelt Dorpslijst Afferden dat Standvast de afspraken over de huurwoningen dient na te komen. De Dorpslijst roept het college op om Standvast Wonen nadrukkelijk te wijzen op de prestatieafspraken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}