Bevolking gemeente Druten blijft komende jaren groeien

Bevolking gemeente Druten blijft komende jaren groeien

DRUTEN – De bevolking van de gemeente Druten zal dit jaar toenemen met ongeveer honderd personen, jaarlijks oplopend tot 120 personen extra in 2023. Op 1 januari 2018 telde Druten 18.701 inwoners. Eind 2023 zal dat aantal zijn opgelopen tot zo’n 19.230 mensen, zo blijkt uit de begroting 2020 van de gemeente Druten.

De bevolkingsgroei hangt nauw samen met de woningbouw. Druten mag volgens de huidige regionale afspraken de komende tien jaar zo’n 850 woningen bouwen. Vanwege het grote huizentekort in ons land ligt de nadruk van de woningbouw op de komende vier jaar. Dan probeert Druten jaarlijks 110 woningen te realiseren.

Flinke opgave

Volgens wethouder Michel Lepoutre wordt de woningbouw nog een hele opgave, omdat er momenteel te weinig bestemmingsplannen zijn om flinke aantallen woningen te bouwen. Een paar jaar geleden moesten alle gemeenten van de provincie pas op de plaats maken wat betreft de woningbouw. Dat de woningbouw nu vrij moeizaam op gang komt, heeft daar mede mee te maken.

Wethouder Sjef van Elk is blij dat het inwonertal van Druten blijft groeien. Daardoor kunnen de voorzieningen in alle kernen gemakkelijker in stand worden gehouden, zegt Van Elk. Ook voor de basisscholen, die vaak kampen met teruglopende leerlingenaantallen, is dit volgens de wethouder een positief signaal. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}