Bouw drijvend zonnepark van start

Bouw drijvend zonnepark van start

DRUTEN – De bouw van drijvend zonnepark Uivermeertjes is maandag van start gegaan. Het zonnepark moet mede gaan bijdragen aan de ambitie om Druten in 2040 energieneutraal te maken. In 2018 werd hiervoor een routekaart vastgesteld door de gemeente.

Het bedrijf GroenLeven gaat de bouw realiseren, en verwacht dat dit eerste drijvende zonnepark van de gemeente half juli af is. Sinds 2018 is de gemeente Druten, samen met SBNL Natuurfonds en Groenleven, in gesprek over de komst van een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes. In de zomer van 2020 is de vergunning voor de bouw en exploitatie verleend. 

Bezwaren afgewezen

Tegen de verleende vergunning was bezwaar gemaakt. De bezwaarcommissie heeft zijn advies aan het college van B&W gegeven. Het college heeft op basis van het advies een besluit genomen, waarin de bezwaren werden afgewezen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}