Burgemeesters Druten en Wijchen blijven langer aan

Burgemeesters Druten en Wijchen blijven langer aan

REGIO – De burgemeesters van Druten en Wijchen krijgen pas na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar opvolging. Mede omdat de fusie van beide gemeenten niet doorgaat blijven beide burgemeesters aan tot de volgende verkiezingen.
Corry van Rhee-Oud Ammerveld (Druten) en Marijke van Beek (Wijchen) zijn waarnemers, want de twee gemeenten zouden samengevoegd worden. Alleen ging die fusie niet door. Uit een enquête eind vorig jaar bleek dat slechts 14% van de bewoners vóór de fusie is.

Druten

De belangrijkste reden van de vertrouwenscommissie van de gemeente Druten is dat ze stabiliteit willen, nu ze niet samengaan met de gemeente Wijchen. Ook vindt de commissie het niet wenselijk de vacature nu open te stellen omdat er volgend jaar al gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ze laat het aan de dan nieuw verkozen raad over om een profiel op te stellen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen.

Wijchen

De Wijchense vertrouwenscommissie heeft mede door de afgeketste fusie besloten tot de verkiezingen te wachten met het voordragen van een nieuwe burgemeester. De raad wil een grondige evaluatie van het bestuurlijke proces van de fusie met Druten. Ook wil de raad haar gesprekken met de lokale Wijchense samenleving hervatten over de toekomst van de gemeente. Door de perikelen rond de fusie werden deze gesprekken tijdelijk gestaakt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gaan de nieuw gekozen raden op zoek naar nieuwe burgemeesters.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}