College Druten: "Geen verkeersmaatregelen op Koekkoek"

College Druten: "Geen verkeersmaatregelen op Koekkoek"

DRUTEN – Het college van Druten is niet bereid om verkeersmaatregelen te nemen op de Koekkoek. Volgens Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid hebben inwoners aangegeven dat er sprake is van een “zeer onveilige verkeerssituatie op de Koekkoek.”

Volgens de Dorpslijst krijgen automobilisten en fietsers regelmatig te maken met automobilisten die te hard rijden op de Koekkoek. Daarom wil de Dorpslijst dat het college snelheidsbeperkende maatregelen neemt op de Koekkoek. Ook moet er handhavend worden opgetreden tegen automobilisten die daar te hard rijden, zo stelt de Dorpslijst.

Snelheidshandhaving geen taak gemeente

Het college vraagt zich af waar de signalen vandaan komen dat de verkeerssituatie op de Koekkoek zeer onveilig zou zijn en deze dringend aanpassing behoeft. De laatste drie jaar zijn er volgens het college slechts 8 incidenten geweest op de Koekkoek, terwijl geen enkel incident te maken heeft met de weginrichting of de gereden snelheid.

Verder benadrukt het college dat de snelheidshandhaving van voertuigen geen taak is van de gemeente, maar dat dit een bevoegdheid is van de politie. In september vorig jaar heeft de politie nog snelheidscontroles uitgevoerd op de Koekkoek, waarbij slechts drie verbalen zijn uitgeschreven, aldus het college.

Minimale afmetingen fietsstroken

De Dorpslijst heeft geconstateerd dat de fietsers op de Koekkoek maar zeer beperkt de ruimte hebben. Daardoor rijden ze vlak naast hard rijdende auto’s en ontstaan er onveilige situaties.

Het college erkent dat de fietsstroken inderdaad minimale afmetingen hebben. Het aanleggen van bredere fietsstroken of zelfs vrij liggende fietspaden, zou een rigoureuze herinrichting van de Koekkoek betekenen, aldus het college. Er zijn naar mening van het college echter geen redenen die dit rechtvaardigen. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}