College Druten zegt niet welke bouwprojecten gevaar lopen

College Druten zegt niet welke bouwprojecten gevaar lopen

DRUTEN – Het college van B&W van Druten zegt in beeld te hebben welke bouwprojecten binnen de gemeente mogelijk worden geraakt door de inmiddels beruchte uitspraak van de Raad van State over de uitstoot van stikstof. 

Dat antwoordt het college op raadsvragen van de partij Sociaal Maas en Waal. Overigens wil het college niet zeggen om welke bouwprojecten het gaat.

Momenteel werken het rijk, de provincies en de gemeenten (VNG) samen aan een gezamenlijk beleids- en beoordelingskader en een verbeterde versie van het rekenmodel voor stikstofdeposito, aldus het college.

Geen extra stikstofuitstoot agrarische bedrijven

Hieruit moet volgens het college blijken of en in welke hoedanigheid projecten binnen de gemeente, die gepaard gaan met stikstof-uitstoot, doorgang kunnen vinden.

Sociaal Maas en Waal constateert dat de agrarische sector in ons land voor een groot deel verantwoordelijk is voor de stikstof. Daarom vraagt Sociaal Maas en Waal aan het college of de uitbreiding van agrarische bedrijven niet moet worden heroverwogen. Daarop antwoordt het college dat dit niet nodig is, omdat de huidige bestemmingsplannen geen toename toestaan van stikstofuitstoot door agrarische bedrijven.

Uitspraak over PAS heeft grote impact

Op 29 mei heeft de Raad van State geoordeeld dat het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) niet voldoende is om de natuur in Nederland te beschermen tegen de schadelijke invloeden van stikstof in natuurgebieden.

De impact van deze uitspraak is groot en dan gaat het niet alleen over de verbreding van de A27 bij het landgoed Amelisweerd en bij de uitbreiding van het vliegveld in Twente, maar het treft ook honderden bouwprojecten door geheel Nederland.

Gemeenten vrezen ernstige gevolgen

Het in het PAS opgenomen stikstofcompensatieplan had meer oog voor het kunnen realiseren van plannen dan voor het daadwerkelijk beschermen van de natuur.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft eerder deze maand de gemeenten gevraagd of zij last gaan krijgen van deze stikstofuitspraak. Van de 355 gemeenten hebben er 170 gereageerd. Driekwart van hen vreest ernstige consequenties voor allerhande bouwprojecten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}