College Wijchen: "Unanieme steun raad voor draagvlakonderzoek fusie is een unicum"

College Wijchen: "Unanieme steun raad voor draagvlakonderzoek fusie is een unicum"

WIJCHEN/DRUTEN – Het Wijchense college noemt de unanieme steun van de Wijchense raad voor een draagvlakonderzoek naar een fusie met de gemeente Druten een ‘unicum’ en een belangrijke stap. Dinsdagavond werd duidelijk dat alle fracties een enquête die naar alle kiesgerechtigde Wijchenaren gestuurd wordt met de vraag of men voor of tegen een fusie is willen steunen. Het besluit moet nog wel officieel genomen worden volgende week dinsdag tijdens de raadsvergadering.

33.000 enquêtes

Het college zocht eigenlijk steun voor een draagvlakonderzoek in de vorm van een steekproef onder 8.000 ingezetenen van de gemeente Wijchen. Dat worden nu 33.000 enquêtes waarvan elke kiesgerechtigde in de gemeente er in oktober persoonlijk één toegestuurd krijgt. Men kan behulp van een digitale code de enquête invullen of de digitale code bij de gemeente omruilen voor een papieren enquête. In de enquête wordt men naast een mening over de fusie ook gevraagd naar leeftijd, geslacht en postcode.

Geen referendum

Wel benadrukt het college dat het draagvlakonderzoek een representatief beeld moet opleveren – representatief voor alle kernen in de gemeente, alle leeftijden en een gelijke verdeling tussen de geslachten – en dat het niet om een bindend referendum gaat waarbij de meeste stemmen gelden. “Een draagvlakonderzoek zegt zoveel meer dan een referendum”, vindt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “De uitslag, representatief of niet, wordt in het openbaar gedeeld.” Het is dan aan de partijen in de gemeenteraad om daar hun standpunt op te baseren. “Alle zeven fracties hebben gezegd dat ze de uitkomst zullen respecteren”, zegt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). Hoewel de fractie van Wijchen Lokaal liever een referendum had gehouden, geldt dit dus ook voor hen. “Dus we hebben een unanieme raad, en dat is redelijk uniek op dit soort grote thema’s”, vindt Loermans.

Meer informatie over een fusie

Om tot een onderbouwde keuze te kunnen komen, is er bij veel inwoners behoefte aan meer informatie over zo’n fusie, stelt Van Beek. “Ondanks dat er al veel te vinden is op de website van de gemeente en in artikelen die al verschenen zijn, merken we dat er meer gewenst wordt. Die informatie gaan we ook verstrekken nadat de raad op 22 september het voorstel tot een draagvlakonderzoek officieel aanneemt. Pas dan voelen wij ons vrij om meer informatie te verstrekken zonder de gemeenteraad voor de voeten te lopen.”

"Duidelijke steun in de rug"

Voor het college voelt de unanimiteit van de raad als een ‘hele duidelijke steun in de rug’. “We hebben als college al uitgesproken over het feit dat wij een bestuurlijke fusie met Druten een belangrijke stap naar de toekomst vinden”, vertelt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). Maar wat nu als er een representatief oordeel tegen een fusie komt? “Dan kunnen we doorgaan zoals we nu werken, met een gemeenschappelijke ambtelijke werkorganisatie”, zegt Loermans. “Die werkt immers goed. Ontvlechten kan ook, maar dat komt een prijskaartje. We kunnen het besluit ook een tijd in de ijskast zetten en aan een toekomstige gemeenteraad laten.” Het college zegt ervan uit te gaan dat in de gemeente Druten voor een zelfde weg gekozen wordt. In die gemeente zou men overigens de samenwerking op ambtelijk niveau meer aangegaan zijn met de gedachte van een bestuurlijke visie dan destijds in Wijchen het geval was.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}