Column Vincent Cantrijn: Dankzij

Column Vincent Cantrijn: Dankzij

Iedere week schrijft Vincent Cantrijn over politiek en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.

Dankzij

Dankzij Sharon Dijksma werd Hubèrt Bruls in 2012 burgemeester van Nijmegen. Sharon was door de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad weliswaar op de eerste plaats gezet, maar zo werkte dat niet in Nijmegen. Er stonden nog wat oude politieke rekeningen open met GroenLinks, PvdA en SP in de hoofdrol. Het leidde tot slinkse geitenpaadjes, meerdere stemrondes, onnavolgbare roddel en achterklap en zelfs overuren voor rechercheurs om uit te zoeken welk raadslid had gelekt. Het resultaat van dit alles? Tromgeroffel….. táta! Hubèrt Bruls is de nieuwe burgemeester.

Tekst gaat verder onder de video.

We zijn nu ruim acht jaar verder. Sharon Dijksma is afgelopen week voorgedragen als nieuwe burgemeester van Utrecht. Utrechtse raadsleden zijn een stuk integerder dan hun Nijmeegse collega’s in 2012. Er is niks gelekt en zo hoort het ook. We weten dus niet of Bruls gesolliciteerd heeft. En ik wil het niet weten ook. Maar het zou zo maar kunnen dat Bruls dankzij Sharon Dijksma niet alleen in Nijmegen is gekomen, maar dankzij haar hier ook blijft. Welk een speling van het lot zou dat zijn. Bijkomstig voordeel is wel, dat Bruls volgend jaar toch aan de Zevenheuvelenloop kan meedoen, want die had hij dit jaar tot zijn spijt moeten schrappen in zijn agenda.

Wijchen kan ook op zoek naar een nieuwe burgemeester. De fusie met Druten gaat namelijk niet door als het aan beide colleges ligt. Dus komt aan de tijdelijke aanwezigheid van Marijke van Beek al snel een eind. “Gemeentelijke fusie is geen sexy onderwerp”, aldus wethouder Geert Gerrits. Kwam dat even goed uit voor mij. Want ik sta bij vrienden en bekenden niet bekend als de meest sexy persoon. Dapper draag ik mijn lot. Dus kon ik me met een gerust hart storten op de eindrapportage van de draagvlakpeiling om te zien waarop beide colleges dit standpunt hadden gebaseerd. Dat lukte me voor geen meter.

Voorafgaand aan de draagvlakpeiling werd gezegd dat voor– en tegenstemmen niet zomaar op stapeltjes gelegd konden worden om ze daarna te tellen. Er zou gewogen gaan worden om nuance te krijgen. Ik heb in de rapportage weegschaal noch nuance gevonden. Terwijl de cijfers hartstikke helder zijn. 48% van de bewoners uit Wijchen en Druten vindt fusie geen goed idee. Dat betekent dus dat 52% van de bewoners fusie wel ziet zitten, al dan niet onder voorwaarden, of er geen mening over heeft. Dat is meer dan de helft. Bij de ondernemers is dit percentage 81% en bij de maatschappelijke organisaties 84%. Halleluja. Over meerderheid gesproken. Het onderwerp is dan wel niet sexy, maar deze cijfers liegen niet.

Het hanteren van de weegschaal om de gewenste nuance te krijgen is een politieke verantwoordelijkheid. Beide colleges hebben blijkbaar gewogen. Maar als het kwartje de andere kant op was gevallen had ik dat cijfertechnisch niet eens raar gevonden. Welk raadslid durft nu echt de rol als controleur van het college te pakken door te vragen hoe deze cijfers gewogen zijn? Want ik blijf nu zitten met de vraag of de fusie niet doorgaat ondanks de draagvlakpeiling, of dankzij.

Vincent Cantrijn

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}