Column Vincent Cantrijn: Goochelen

Column Vincent Cantrijn: Goochelen

REGIO – Wekelijks leest Vincent Cantrijn zijn column voor in het radioprogramma Studio de Streek. De aflevering van deze week is hier te lezen.

Alle inwoners van Wijchen en Druten hebben een informatiebrochure over de fusie in de bus gekregen en een uitnodiging voor een digitale invulling van de draagvlakpeiling. Methoden van onderzoek was vroeger niet het vak waarin ik uitblonk. Maar na het lezen van de brochure en de vragenlijst bekroop me het gevoel dat de inwoners van beide gemeenten alleen nog maar bij het kruisje hoeven te tekenen om de fusie goed te keuren. Als zelfs Jo Bardoel, emeritus hoogleraar journalistiek en media aan de Radboud Universiteit, afgelopen vrijdag in de Gelderlander verklaarde de brochure niet zo handig te vinden, dan zegt dat toch alles. Wijchen heeft niets geleerd van het verleden.

Tekst gaat verder onder de video.

Jaren geleden waren er voor de herinrichting van de Markt drie varianten ontwikkeld. Hoe de varianten er uit zagen weet ik niet meer, maar het had vooral te maken met bomen. Ale Wijchenaren konden hun voorkeur uitspreken. Van tevoren was iedereen ervan overtuigd dat de gemeente zou handelen volgens het principe ‘meeste stemmen geleden’. Een logische gedachte. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. De variant met de meeste stemmen had iets minder dan 50% van de stemmen. De overige twee varianten zaten daar ver onder. Deze twee varianten borduurden voort op de toen bestaande situatie. Vandaar de redenering van de gemeente: de meerderheid van de stemmers wil geen verandering. Dus werd besloten de variant uit te voeren met de meeste stemmen binnen het voortborduren op de bestaande situatie. In absolute aantallen eindigde deze variant dik op de 2e plaats. Dit achteraf goochelen met cijfers was statistiek van de kouwe grond, oftewel statistische volksverlakkerij.   

De vragenlijst rondom de fusie is net zo discutabel. Er is maar één vraag die er echt toe doet. Namelijk de vraag of de fusie een goed idee is of niet. Volgens Kernachtig Wijchen mogen de antwoorden op deze vraag niet op stapeltjes gelegd worden om ze daarna te tellen, omdat dit te ongenuanceerd is. Ik zou niet weten waarom niet. Alle andere vragen zijn open deuren van jewelste. Het zou me niks verbazen als in de eindrapportage de volgende goochelformule wordt gebruikt om de antwoorden te nuanceren: fusie geen goed idee plus voorstander van goed openbaar vervoer, minus vermindering van overlast en zwerfvuil, plus aandacht voor woningen voor ouderen, minus terugdringen van financiële tekorten plus voorstander van sterk bestuur is voorstander van fusie. Ziedaar het positieve resultaat van de draagvlakmeting.

De Colleges van Druten en Wijchen zijn voorstander van fusie.. Dat kan en dat mag. En als de Colleges willen goochelen met de uitslag van de draagvlakmeting moeten ze dat zelf weten. Maar de raad moet zich niet laten wegzetten. Er is al jarenlang een duaal stelsel dat bepaalt dat de raad het hoogste orgaan van een gemeente is. Dus moeten raadsleden nú eisen dat ze een mening mogen hebben over de wegingsfactoren, waarmee de deskundigen van het onderzoeksbureau gaan goochelen. Want als een goocheltruc uitgelegd wordt dan snap je niet dat je er bent ingetrapt.

Vincent Cantrijn

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}