Druten en Dorpslijst Afferden twisten over veiligheid fietspad

Druten en Dorpslijst Afferden twisten over veiligheid fietspad

DRUTEN – De Dorpslijst Afferden en de gemeente Druten twisten over de vraag of het fietspad langs de Van Heemstraweg tussen Druten en Afferden, ter hoogte van nieuwbouwwijk Tichellande, wel veilig is. Dat blijkt uit raadsvragen die de Dorpslijst heeft gesteld en de antwoorden daarop vanuit de gemeente.

De Dorpslijst zegt ongeruste berichten over de veiligheid van het fietspad te hebben ontvangen. Volgens de gemeente is dit fietspad echter niet onveiliger dan soortgelijke fietspaden.

Fietspad niet verlicht

Volgens de Dorpslijst is onlangs de sloot langs de Van Heemstraweg en Tichellande verdiept en verbreed, waardoor ook het talud is verhoogd. "Bovendien is dit traject langs de Van Heemstraweg niet verlicht," zo stelt de Dorpslijst.

Ze wijzen er op dat veel schoolgaande fietsers gebruikmaken van dit fietspad. Ook is de Dorpslijst van mening dat wanneer een fietser in deze sloot terechtkomt, het moeilijk of niet mogelijk is om via het hoge gladde talud omhoog te komen, met alle gevolgen van dien.

Kinderen komen niet in de problemen

Het betreffende fietspad is volgens de gemeente niet onveiliger dan andere fietspaden langs watergangen. Men benadrukt dat watergangen dienen te voldoen aan de eisen van het waterschap. De gemeente zegt dat er 's zomers een gemiddelde waterdiepte is van 1 meter en een maximale waterdiepte van 1,3 meter na langdurige neerslag. Kinderen zijn groot genoeg om, als ze in het water terechtkomen, ervoor te zorgen dat ze niet in de problemen komen, zo vindt de gemeente.

Het fietspad ligt volgens de gemeente buiten de bebouwde kom en is daarom onverlicht. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht en hebben een zeer flauw talud, aldus de gemeente.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}