Druten heeft behoefte aan sociale huur- en goedkope koopwoningen

Druten heeft behoefte aan sociale huur- en goedkope koopwoningen

DRUTEN – De gemeente Druten moet tot aan het jaar 2030 ongeveer 950 woningen bouwen. Het gaat om jaarlijks globaal 90 nieuwbouwwoningen in het komende decennium.

Dat staat in een informatienota van het college van B&W aan de gemeenteraad, naar aanleiding van het “Woningmarkt onderzoek 2019 Arnhem – Nijmegen”.

Vooral vraag naar kleinere woningen

Uit het onderzoek komt naar voren dat er in Druten vooral behoefte is aan sociale huurwoningen en koopwoningen onder de 200.000 euro. Er is met name vraag naar kleinere woningen, omdat er een groeiend aantal kleine huishoudens is.

In plaats van de traditionele rijwoningen moeten er meer appartementen worden gebouwd voor 1- en 2-persoonshuishoudens, zo blijkt uit het Woningmarkt onderzoek.

Tempoversnelling woningbouw noodzakelijk

De woningmarkt staat momenteel onder druk. De woningbehoefte is volgens het onderzoek dermate groot dat er een tempoversnelling in de woningbouw nodig is. Naast de toename van het aantal huishoudens is er ook een duidelijk woningtekort.

De vraag naar woningen houdt nauw verband met de stand van de economie. Volgens het onderzoek lag de woningbouwproductie tijdens de economische crisis veel lager door gebrek aan koopkrachtige vraag. Koopwoningen die enkele jaren geleden nog goedkoop waren, kosten nu meer dan 200.000 euro.

In Druten voldoende bouwlocaties

Volgens de Drutense wethouder André Springveld zal het een hele opgave worden om jaarlijks zo’n 90 woningen te realiseren. Zo is er het probleem met de stikstof en moeten de nieuwe woningen veel duurzamer worden gebouwd dan vroeger het geval was.

Springveld denkt dat er wel voldoende bouwlocaties zijn te vinden in de gemeente Druten. “De komende jaren wordt er nog gebouwd in Tichellande en ook op de locatie de Dijk komen woningen,” zegt de wethouder. Verder ziet hij ook bouwlocaties in bijvoorbeeld Horssen, Deest en Druten zelf.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}