Druten krijgt veel aanvragen voor zonneparken

Druten krijgt veel aanvragen voor zonneparken

DRUTEN – Bij de gemeente Druten zijn inmiddels veel aanvragen binnengekomen voor de aanleg van zonneparken. Volgens wethouder Springveld zijn er twee keer zoveel aanvragen binnengekomen als het elektriciteitsnet in de regio aankan. Dat betekent dat er in de toekomst keuzes moeten worden gemaakt.

Het college van B&W van Druten zegt blij te zijn dat nu meer ambtenaren van de gemeente zich speciaal bezighouden met de energietransitie. “Er zijn nu drie ambtenaren fulltime bezig met verduurzaming en het energieneutraal maken van de gemeente. Eerst was dat nog de helft,” aldus Springveld.

Snel resultaten

Ook zegt het college onder de indruk te zijn van het initiatiefvoorstel van Sociaal Maas en Waal om meer haast te maken met de energietransitie. “Ze hebben er veel werk ingestoken en er een goed verhaal van gemaakt,” zo meent de wethouder. Hij zegt te begrijpen dat Sociaal Maas en Waal snel resultaten wil zien.  

Het initiatiefvoorstel van Sociaal Maas en Waal pleit ervoor dat woningeigenaren en huurders met een laag inkomen worden ontzien. Voor hen zou een inkomensafhankelijke subsidieregeling moeten komen voor onder meer het aardgasvrij maken van woningen.

Hoogte leningen ontoereikend

Verder wil de partij dat dorpshuizen en sportcomplexen moeten worden ondersteund bij het binnenhalen van subsidies voor verduurzaming. Overigens vindt Sociaal Maas en Waal dat de budgetten voor subsidies en duurzaamheidsleningen vanuit de provincie en gemeente niet toereikend zijn.    

Sociaal Maas en Waal stelt dat er vanuit de gemeente duidelijk moet worden beschreven wat de energietransitie in de praktijk betekent voor inwoners en bedrijven. Daar is volgens de partij een helder voorlichtingsplan voor nodig.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}