Druten wil inwoners betrekken bij projecten in woonwijk

Druten wil inwoners betrekken bij projecten in woonwijk

DRUTEN – De gemeente Druten gaat de komende jaren proberen om de inwoners meer te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte in hun woonwijk. Dit wil men vervolgens uitbreiden naar meer burgerparticipatie bij bepaalde projecten in de wijk en het overdragen van het beheer, bijvoorbeeld van speelplekken.

Inwoners denken mee over herinrichting

Op haar website doet de gemeente een oproep tot de inwoners om mee te helpen bij het groenonderhoud in hun woonomgeving. Zo kan de leefomgeving schoner worden, met minder zwerfafval en onkruid, zo stelt de gemeente.

Met het opschonen van de omgeving wordt meteen ook het leefgebied van de dieren, zoals vogels en vissen, verbeterd. De gemeente wil ook dat de burgers gaan meedenken over de herinrichting of renovatie van het groen in hun woonstraat.

Wijkhelden

Sinds begin dit jaar zijn de wijkbeheerders en hun teams bezig met het groenonderhoud en het opruimen van zwerfafval in de woonwijken. Op meerdere locaties helpen bewoners hen daarbij. Zo onderhoudt een groep bewoners van de Bieskamp al het groen in hun straat.

Mensen kunnen zich ook aanmelden als wijkheld bij afvalophaaldienst Dar. Een wijkheld loopt regelmatig een schoonmaakronde door de buurt en ruimt zwerfafval op. Via de Dar krijgt men dan materialen zoals een emmer, knijper, hesje en afvalzakken, evenals een speciale wijkhelden afvalpas.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}