"Energietransitie heeft in Druten weinig prioriteit"

"Energietransitie heeft in Druten weinig prioriteit"

DRUTEN – De partij Sociaal Maas en Waal laat het er niet bij zitten dat hun initiatief-raadsvoorstel over de energietransitie wordt 'geboycot' door de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Druten. Volgens die partijen zou het plan van Sociaal Maas en Waal niet behandelrijp zijn en daarom niet op de raadsagenda thuishoren. Dat bleek tijdens een onlangs gehouden Ronde Tafel Gesprek (RTG).

Het initiatiefvoorstel is naar mening van Sociaal Maas en Waal geheel volgens de Gemeentewet en het reglement van orde ingediend. Het besluit om het voorstel niet op de raadsagenda te plaatsen, zou door iedere bestuursrechter naar de prullenbak worden verwezen, zo stelt Sociaal Maas en Waal.

Niets gebeurd met nota “Energieneutraal Druten’

De partij is ervan overtuigd dat de coalitiepartijen buiten de RTG-vergadering om hebben bekokstoofd hun plan voor de energietransitie buiten te sluiten.

Op de RTG-vergadering zei fractievoorzitter Gerard Worm van Kernachtig Druten, de grootste partij in de raad, dat het initiatiefvoorstel heel veel overlapping heeft met de routekaart Energieneutraal Druten. Die routekaart is nog niet zo lang geleden door de gemeenteraad vastgesteld.

Het initiatiefvoorstel had volgens Worm meteen moeten aangeven wat de aanvulling is op die routekaart. Het is naar zijn mening inefficiënt om de routekaart te doorkruisen met nieuwe plannen en tijdschema’s.

Ook verwijt hij Sociaal Maas en Waal dat zij geen financiële dekking aangeven voor hun voorstellen. “Dat is in feite altijd een basisvereiste. Wat gaan die nieuwe voorstellen de gemeenschap kosten. We willen geen gat slaan in onze begroting,” zo sprak de fractievoorzitter van Kernachtig Druten.

Binnen het college van B&W heeft de energietransitie tot op heden geen enkele prioriteit gekregen, zegt Sociaal Maas en Waal. Met de plannen in de nota ‘Energieneutraal Druten’ is nog niets gebeurd, omdat er nog geen programmamanager was benoemd. Die manager is onlangs pas aangetrokken.

Impact klimaatverandering nog niet doorgedrongen

Sociaal Maas en Waal heeft de indruk dat diverse ambtenaren van de werkorganisatie Druten/Wijchen graag aan de slag willen om de energietransitie tot een succes te maken. Daarentegen hebben de meeste raadsleden in Druten blijkbaar niet in de gaten wat de impact is van de klimaatverandering, zo meent de partij.      

Inmiddels heeft Sociaal Maas en Waal een brief geschreven aan de voorzitter van de gemeenteraad met het verzoek om het initiatiefvoorstel te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}