Extra begeleiding voor 'kwetsbare inwoners' Druten

Extra begeleiding voor 'kwetsbare inwoners' Druten

DRUTEN – Het project ‘Sociale activering’ van stichting MeerVoormekaar in Druten verloopt redelijk succesvol en wordt nu door het college van B&W verlengd. Twaalf inwoners die in een sociaal isolement verkeerden, hebben dankzij het project het afgelopen jaar positieve stappen gezet.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de twaalf personen er in slagen om betaald werk te vinden, of bijvoorbeeld vast vrijwilligerswerk te gaan doen. Aanvankelijk waren er 19 kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan de ‘sociale activering’, maar zeven van hen hebben om verschillende redenen geen vooruitgang geboekt, zo meldt wethouder Sjef van Elk.

Speciale coach

Het project ging op 1 januari vorig jaar van start en wordt dit jaar voortgezet met de inzet van een zogenoemde participatiecoach. Sociale activering is een vorm van intensieve individuele begeleiding, waardoor mensen nieuwe activiteiten gaan ondernemen en hun isolement doorbreken.

Mensen met weinig vertrouwen in maatschappij en overheid

Volgens wethouder Van Elk gaat het om een kwetsbare doelgroep. "Door middel van een stappenplan proberen we de kandidaten langzaam meer zelfredzaam te maken," zegt Van Elk. "Het vertrouwen in de maatschappij en de overheid is bij deze mensen vaak niet groot. Het kost dan ook heel veel moeite om hen te bewegen een stap vooruit te zetten," aldus de wethouder.     

Het is niet de bedoeling om deze mensen alleen maar te leiden naar betaalde arbeid. De opzet is veel breder. Het is ook al een succes als mensen op diverse manieren gaan deelnemen aan de maatschappij. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}