Geen mountainbikeroute rond Uivermeertjes, Druten zoekt alternatief

Geen mountainbikeroute rond Uivermeertjes, Druten zoekt alternatief

DRUTEN – Uit nader onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om een mountainbikeroute aan te leggen rondom de Uivermeertjes in de gemeente Druten. Dat meldt het Drutense college van B&W aan de gemeenteraad. In het collegeprogramma stond dat er een mountainbikepad rondom de Uivermeertjes zou worden aangelegd, dat zou aansluiten op het fietsroutenetwerk.

Mountainbiken is een intensieve vorm van recreatie, die volgens het college niet past bij de natuur in dit gebied. Het terrein rondom de Uivermeertjes is ook niet geschikt om te sporten.

In principe is daar alleen recreatie toegestaan die niet verstorend is voor de natuur, zegt het college. Leden van de hengelsportvereniging mogen bijvoorbeeld wel vanaf de oevers vissen. Daarvoor hoeven ook nauwelijks voorzieningen te worden aangelegd.

Andere locatie

Het college zegt wel op zoek te gaan naar een andere locatie voor een mountainbikeroute. Men wil een nieuwe recreatieve mountainbikeroute het liefst laten aanhaken op bestaande routes in Maas en Waal. Overigens heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat mountainbiken niet passend is om te beoefenen in de Afferdense en Deestse Waarden.

Daarbij is het volgens het college van belang dat wandelaars en mountainbikers elkaar niet in de weg zitten. Mountainbikers werken hun route vaak af op een onstuimige manier.

Recreatieve infrastructuur

Het college kondigt aan dat men de wandelroutes in de gemeente onderling meer wil verbinden. Ook wil men de recreatieve infrastructuur van het Drutense wandelnetwerk laten aansluiten met die van het Land van Maas en Waal en die van het Rijk van Nijmegen.

Verder wil het college meer informatieborden plaatsen langs de wandelroutes. Zo kunnen toeristen en recreanten extra informatie krijgen over de natuur en de waterveiligheid in het gebied. Ook denkt men erover om bankjes te plaatsen op interessante plekken. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}