Gemeente Druten: In 2022 moet ieder kind kunnen zwemmen

Gemeente Druten: In 2022 moet ieder kind kunnen zwemmen

DRUTEN – De gemeente Druten streeft ernaar dat alle kinderen in 2022 bij het verlaten van de basisschool kunnen zwemmen. Om dit te bereiken, neemt de gemeente een aantal maatregelen, zoals een gemeentelijke bijdrage in de vervoerskosten voor het schoolzwemmen.

Dat staat in de beleidsnota ‘Druten zwemvaardig 2019 – 2022.

Het college van B&W noemt goed kunnen zwemmen voor kinderen een noodzaak, omdat Druten een waterrijke gemeente is. Volgens het college behouden scholen de mogelijkheid om schoolzwemmen aan te bieden als onderdeel van hun lesprogramma, tot en met het schooljaar 2021 – 2022.

Tegemoetkoming in kosten zwemlessen

Daarnaast wordt het Kindpakket Druten uitgebreid, waardoor meer gezinnen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de hoge kosten voor zwemlessen. Het college erkent dat weinig geld een belemmering kan zijn om een zwemdiploma te halen.

De gemeente wil verder dat er zwemvaardigheidslessen voor leerlingen in groep 6 worden geïntroduceerd. Zwemmen is namelijk een vaardigheid die op peil moet worden gehouden.

Flyer en ouderbrief

De gemeente ziet de zwemlessen voor groep 6 als een goed meetmoment om te zien hoe de kinderen er voor staan. Sommige kinderen zullen opnieuw of alsnog zwemlessen moeten gaan volgen, aldus de gemeente.

Druten wil ook een folder en een ouderbrief maken als voorlichtingsmateriaal over het belang van een goede zwemvaardigheid en over het aanbod om te leren zwemmen. Momenteel ontbreekt het aan voorlichtingsmateriaal. Het is de bedoeling dat de flyer en de ouderbrief beschikbaar zijn bij de start van het schooljaar 2019 – 2020.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}