Hoog ziekteverzuim zorgt voor tekort op begroting Werkorganisatie Druten-Wijchen

Hoog ziekteverzuim zorgt voor tekort op begroting Werkorganisatie Druten-Wijchen

WIJCHEN/DRUTEN – De Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW) worstelt met hoog ziekteverzuim en komt daardoor budget tekort. Dat blijkt uit een bestuursrapportage. Daarom wil het Wijchense college dat er in de begrotingen van de beide samenwerkende gemeentes meer budgetten gereserveerd worden voor het opvangen van ziekteverzuim.

Tekort in de begroting

Bij het opmaken van de begroting van de WDW in maart 2019 is op hoofdlijnen een inschatting gemaakt van de begrote opbrengsten uit doorbelastingen van projecturen. In september van dat jaar zijn de gemeentelijke begrotingen opgesteld waarbij de medewerkers hebben aangegeven welke uren zij verwachten te realiseren in 2020 voor projecten. Het blijkt dat er een verschil van 89.000 euro zit in de begrote doorbelastingen van projecturen in de gemeentelijke begrotingen ten opzichte van de begrote opbrengsten die de WDW heeft meegenomen. Daarmee is een tekort ontstaan in de begroting van de WDW van 89.000 euro.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een oorzaak van het tekort. Het grootste gedeelte van het hoge ziekteverzuimpercentage bij WDW van 7,21 procent betreft langdurig ziekteverzuim, waarvoor vervanging wordt ingehuurd. Het budget voor ziektevervanging is onderdeel van het personeelsbudget. Dit budget voor ziektevervanging is overschreden. De kosten komen ten laste van de budgetten voor de reguliere bedrijfsvoering. “Gezien het hoge percentage voor ziekteverzuim is het duidelijk dat er geen dekking uit de reguliere budgetten kan plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere bedrijfsvoering”, laat het Wijchense college weten aan de gemeenteraad. “Het is dan ook gewenst dan wel noodzakelijk dat in de gemeentelijke begrotingen daarvoor budgetten worden gereserveerd.”

75 procent van de begroting

Het totale personeelsbestand van de Werkorganisatie Druten-Wijchen bestaat uit ongeveer 425 medewerkers. Het grootste gedeelte van de ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. Van de totale begroting van 32 miljoen euro is 75 procent benodigd voor personele kosten. Op de financieel kleinere budgetten voor huisvesting en overige kosten worden géén noemenswaardige afwijkingen verwacht.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}