Na archeologisch onderzoek in Druten komen er 125 woningen bij

Na archeologisch onderzoek in Druten komen er 125 woningen bij

DRUTEN – Er vindt deze week archeologisch onderzoek plaats in Druten. Dat gebeurt volgens gemeente Druten in het braakliggende gebied tussen het parkeerterrein aan de Klokkenslagstraat en de Van Heemstraweg. Op deze locatie worden tot 2029 zo’n 125 woningen gebouwd.

Het archeologisch onderzoek gebeurt om ervoor te zorgen dat de vindplaatsen bij de woningbouw niet ongezien worden weggegraven. In Druten liggen veel archeologische vindplaatsen. Bij eerder onderzoek op deze locatie zijn aanwijzingen voor twee mogelijke hotspots ontdekt: een vindplaats uit de ijzertijd-Romeinse tijd en een uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd.

Leven Drutenaren door eeuwen heen

Om de precieze omvang en datering van deze vindplaatsen beter vast te kunnen stellen, graven archeologen met behulp van een kraanmachine een aantal proefsleuven in dit gebied. De sporen en vondsten die ze hierin aantreffen kunnen veel vertellen over het leven in Druten van honderden tot zelfs duizenden jaren geleden. Er worden bewoningssporen van boerderijen en erven verwacht.

Opgraven of laten liggen

Na dit proefsleuvenonderzoek is er volgens de gemeente meer bekend over hoe goed deze vindplaatsen in de bodem bewaard zijn gebleven en hoe groot ze precies zijn. Dan kan worden besloten of het nodig is om ze op te graven of dat ze veilig in de bodem kunnen blijven liggen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}