Nog altijd hoog ziekteverzuim Werkbedrijf Druten Wijchen

Nog altijd hoog ziekteverzuim Werkbedrijf Druten Wijchen

DRUTEN/WIJCHEN – Het Werkbedrijf Druten Wijchen (WDW) heeft nog altijd te kampen met een relatief hoog ziekteverzuim van bijna 8 procent, terwijl doorgaans ruim 5 procent normaal wordt geacht. Dat blijkt uit de eerste bestuursrapportage WDW 2019, die deze week bekend is gemaakt. De ambtenarenapparaten van Druten en Wijchen zijn officieel sinds 1 januari 2018 gefuseerd in de WDW.

Het zijn vooral de langdurig zieken die zorgen voor het hoge ziekteverzuim. Volgens het college heeft de aanwezigheid van veel langdurig zieken geen verband met de werksituatie. Daarom wordt het ook lastig om het ziekteverzuim omlaag te krijgen.  

Inhuren extra personeel noodzakelijk

Een deel van de langdurig zieken wordt vervangen door ingehuurd personeel en dat brengt extra kosten met zich mee, zo blijkt uit de rapportage aan de gemeenteraden van Druten en Wijchen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het inhuren van mensen ook nog eens vrij duur.    

De provincie staat positief tegenover de samenvoeging van beide ambtenarenapparaten. Het hele fusieproces kost geld en de provincie helpt mee door extra financiën ter beschikking te stellen. Het budget van het Werkbedrijf bestaat voor driekwart uit personeelskosten.

Achterstand op ICT-gebied

De bestuursrapportage maakt verder melding van achterstallig onderhoud op ICT-gebied. Dat geldt zowel voor de technische kwaliteit van de apparatuur als het opleidingsniveau van het personeel.

Dit probeert men te verbeteren door middel van het programma ‘Digitale Transformatie’, dat overigens wel kan zorgen voor overschrijding van de begroting. Het programma Digitale Transformatie bepaalt de koers en de IT-ontwikkeling voor de beide gemeenten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}