Raad Wijchen: situatie rondom afgeketste fusie noopt tot actieplan voor doorontwikkeling WDW

Raad Wijchen: situatie rondom afgeketste fusie noopt tot actieplan voor doorontwikkeling WDW

WIJCHEN/DRUTEN – Er moet een actieplan komen voor de toekomst en doorontwikkeling van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW), de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeentes, nu er geen bestuurlijke fusie komt. Dat heeft de Wijchense raad dinsdagavond besloten.

"Extra inspanning nodig"

De ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten is al enkele jaren van kracht en als het aan de meeste fracties ligt, moet deze in stand worden gehouden. Een breed gedragen amendement van PvdA, Kernachtig Wijchen, VVD, CDA en D66 roept op tot het opstellen van een actieplan voor het doorontwikkelen van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW). “We moeten vierkant achter de WDW en onze mensen daar staan”, vindt Peter Gatzen (PvdA). “Daar is extra inspanning voor nodig. Omdat beleidsharmonisatie en doorontwikkeling niet meer zo vanzelfsprekend en eenvoudig is als vóór het besluit over de fusie, dienen we daar extra aandacht aan te besteden. Het actieplan dient concreet te maken wat doorontwikkelen van de WDW betekent, zodat er verder kan worden gewerkt aan professionalisering, de ambtelijke organisatie duidelijkheid krijgt en we kunnen werken aan het behoud van de medewerkers.” Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) juicht het initiatief toe: “Het is waardevol en verstandig om in de werkorganisatie te blijven investeren.”

Blijven samenwerken met Druten

Wat betreft de indieners van het amendement is het de bedoeling dat beide gemeenteraden in gemeenschappelijke politieke avonden blijven samenwerken en overleggen over de doorontwikkeling. “Ook het blijven zoeken van verbinding met Druten juichen we van harte toe”, zegt Gerrits. “Als u dat op niveau met elkaar in gesprek wet te blijven draagt dat bij aan een stabiel fundament om in de toekomst richting te geven aan de ontwikkeling van onze werkorganisatie.”

Opschalen

Gatzen opperde ook terloops dat het mogelijk interessant kan zijn om te onderzoeken of het opschalen van de ambtelijke organisatie door met meer gemeentes in de regio te gaan samenwerken de moeite waard kan zijn. “Laten we eerst de WDW zelf tot wasdom laten komen en geen onzekerheden creëren als daar geen reden toe is”, vindt Wessel Krale (VVD) daarover. “Daar zitten onze ambtenaren nu niet op te wachten.” Dat vindt ook Bjorn Derksen (CDA). “De fundering van het huis is nog niet af, en u wilt er een flatgebouw van maken.” Het leverde nog een discussie op tussen Gatzen en Derksen, waarbij de laatste de PvdA-fractievoorzitter verweet onrust te creëren bij medewerkers van de WDW. Dit mede omdat Gatzen eerder al sprak van ‘een bom onder de WDW’ door de ontstane situatie en daar ook de media mee haalde. Die deed het verwijt af als 'onzin'.

Meerwaarde

Andere partijen redeneren de andere kant op wat betreft de toekomst van de WDW. “Wat is de meerwaarde van het doorontwikkelen van de WDW zonder een bestuurlijke samenwerking met Druten?”, vraagt Johan de Kievit (Sociaal Wijchen), die tegelijkertijd ook opperde de expertise van de WDW beschikbaar te stellen aan andere gemeentes in de regio. Wat Leo Herms (Wijchen Lokaal) betreft kan de ambtelijke samenwerking gestopt worden nu die bestuurlijke fusie niet doorgaat. “Die kan worden opgeheven. Of we veranderen de naam naar Werkorganisatie Wijchen-Druten, want Wijchen moet als eerste komen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}