Reactie gemeentes Maas en Waal inzake bezuiniging Pax Christi College

Reactie gemeentes Maas en Waal inzake bezuiniging Pax Christi College

LAND VAN MAAS EN WAAL – De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentes Druten, West Maas en Waal, Wijchen en Beuningen hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de bestuurder van Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs. Daarin uitten zij hun zorgen over recente ontwikkelingen op het Pax Christi College.

Het mogelijke verlies van het lokale techniekonderwijs en de mogelijke bezuinigingen op de functie van de zorgcoördinator vinden zij van een dergelijk belang, dat niet alleen de school maar ook de lokale samenleving raakt. Het voorgenomen besluit doet volgens de colleges geen recht aan de vastgelegde beleidslijnen en de lokale belangen zijn volgens hen onvoldoende meegewogen.

Afbreuk

Bovendien doen de recente ontwikkelingen afbreuk aan de goede, open en transparante samenwerkingsrelatie en aan de gezamenlijke ambities om een goed onderwijsklimaat in de Maas en Waalse gemeenten te realiseren dat aan elk kind een goed toekomstperspectief biedt. De gemeentes schrijven trots te zijn op de aanwezigheid van voortgezet onderwijs in het Land van Maas en Waal. Een trots, die bovendien wordt gewaardeerd door inwoners en ondernemers.

Onderling vertrouwen geschaad

Door het eenzijdig nemen of voorbereiden van besluiten op voor de gemeentes zeer belangrijke thema's wordt het onderling vertrouwen geschaad. Met deze brief willen de colleges de bestuurder van Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs op de hoogte stellen van hun ongenoegen. Zij dringen er op aan de harde techniekprofielen in het VMBO op het Pax Christi College te behouden, omdat ondernemers veel behoefte hebben aan technische vakmensen. Daar liggen voor jongeren reële kansen op werk, staat in de brief te lezen.

Zie ook Heropening Pax Christi College Druten in 2017:

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}