Schade aan wegdek Waalbandijk door extreem droge zomer

DRUTEN – Door de extreme droogte van afgelopen zomer is er schade ontstaan aan het wegdek van de Waalbandijk in Druten, ter hoogte van de Heersweg. Dit weggedeelte wordt over een lengte van ruim 200 meter volledig gereconstrueerd. Volgens het college van B&W is dit met name nodig om de veiligheid van fietsers te waarborgen.

De rijbaan van het betreffende weggedeelte vertoont schades en in de ondergrond zijn scheuren ontstaan. Dit is veroorzaakt door de extreem droge periode, zo staat in een woensdag gepresenteerd collegevoorstel.

Tekst gaat verder onder de video.

Beheer en onderhoud

De huidige laag asfalt moet worden verwijderd en er wordt onder meer een stalen wapening aangebracht op de fundering. Het herstellen van de weg kost waarschijnlijk zo’n 64.000 euro. De werkzaamheden worden in de loop van dit jaar uitgevoerd.

De rijbaan van de Waalbandijk is destijds met de door het waterschap Rivierenland uitgevoerde dijkverzwaring geheel gereconstrueerd. Na de dijkverzwaring is het beheer en onderhoud van de weg terechtgekomen bij de gemeente Druten.

Waterschap voelt zich niet verantwoordelijk

De weg zou een technische levensduur moeten hebben tot en met het jaar 2022, maar door de zeldzaam lange droge zomer wordt dit jaartal niet gehaald. Volgens het college zijn de kosten voor het herstel niet te verhalen op het waterschap. Het college heeft dit overigens wel serieus geprobeerd, maar het waterschap stelt dat de scheuren in de ondergrond zijn ontstaan door de lage waterstanden in de rivier de Waal. Die lage waterstanden waren niet het gevolg van nalatig handelen of onrechtmatig handelen, zo meent het waterschap.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}