Sociaal Maas en Waal: “Ook windmolens in Druten”

Sociaal Maas en Waal: “Ook windmolens in Druten”

DRUTEN – Ook de gemeente Druten ontkomt niet aan de plaatsing van windmolens. Dat zegt fractievoorzitter Dini Uitdehaag van Sociaal Maas en Waal (SMW). Donderdag werd bekend dat een initiatiefvoorstel van haar partij op 11 april wordt behandeld in een Rondetafelgesprek en een week later wordt besproken in de gemeenteraad.

Het college van B&W van Druten heeft geen haast met windmolens en zal zeker de komende drie jaar daarvoor geen initiatieven ondernemen.

“Tijd van wachten voorbij”

Volgens Uitdehaag moet het college veel meer de regie nemen wat betreft de plannen voor duurzaamheid. “Zonder windmolens gaat de energietransitie niet lukken,” zegt Uitdehaag. Volgens haar is de tijd van wachten voorbij en moet er snel actie worden ondernomen om de klimaatverandering tegen te gaan. Anders gaat het naar mening van Uitdehaag absoluut niet lukken om in 2040 energie-neutraal te zijn. 

Het initiatiefvoorstel van Sociaal Maas en Waal is zeer gedetailleerd en telt bijna 30 pagina's. Daarin staat onder meer dat uiterlijk in 2022 alle gemeenschapshuizen en sportaccommodaties energie-neutraal moeten zijn. Verder zouden dit jaar nog alle inwoners actief moeten worden benaderd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Klimaatsceptici

In de regio moeten de omliggende gemeenten van Nijmegen solidair zijn met de stad, omdat die geen ruimte heeft voor grootschalige zonneparken of windmolens. “Daar kun je met Nijmegen over onderhandelen. Uiteraard moet Nijmegen daar wat tegenover stellen,” zo stelt de fractievoorzitter van Sociaal Maas en Waal.

Uitdehaag beseft dat draagvlak onder de inwoners zeer belangrijk is. Ze heeft gemerkt dat ook onder de inwoners van Druten nogal wat klimaatsceptici zitten. “Direct omwonenden van de windmolens zouden bijvoorbeeld korting moeten kunnen krijgen op hun energierekening,” zo meent Uitdehaag.

Provincie kan uiteindelijk locatie windmolens aanwijzen

De provincie gaat medio dit jaar bekijken of de regio’s in Gelderland wel voldoende plannen ontwikkelen wat betreft duurzaamheid. Als de provincie na verloop van tijd tot de conclusie komt dat de regio Nijmegen op dit punt te weinig presteert, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat de provincie zelf locaties gaat aanwijzen waar windmolens moeten komen. Als het aan Uitdehaag ligt, komt het nooit zover. De regio kan beter zelf plannen ontwikkelen en alles in eigen hand houden, aldus Uitdehaag. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}