Sociaal Team in Druten moet zich beter profileren

Sociaal Team in Druten moet zich beter profileren

DRUTEN – Het Sociaal Team van de gemeente Druten moet volgens het college van B&W meer zichtbaar worden in de verschillende kernen. Daartoe is een werkgroep opgericht die tot doel heeft dat zoveel mogelijk inwoners weten wat het Sociaal Team doet en hoe men hen kan bereiken.

Het college trekt hier zo´n 50.000 euro extra voor uit, zo is deze week besloten. De belangrijkste taak van het Sociaal Team is om inwoners te activeren en te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast behoort preventie tot de taken. Het Sociaal Team gaat aansluiting zoeken bij sleutelfiguren binnen de kerkdorpen, onder wie huisartsen, fysiotherapeuten en beheerders van dorpshuizen.

Hulpvragen in vroeg stadium oppakken

Het is van belang dat het Sociaal Team al in een vroeg stadium in contact komt met de inwoners. Dat kan bijvoorbeeld door welzijnsbezoeken te organiseren. Zo kunnen volgens het college eventuele hulpvragen al in een vroeg stadium worden opgepakt.

Verder moet het Sociaal Team vaker aansluiten bij reeds bestaande activiteiten in de kerkdorpen, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten van de ouderenbond KBO of het Alzheimercafé. Zo wordt het Sociaal Team beter zichtbaar voor de inwoners. Zij weten het team dan sneller te vinden en worden hulpvragen vroegtijdig aangepakt.

Nieuwe flyer

Door vaker te communiceren met de inwoners krijgt het Sociaal Team meer bekendheid. Dat gaat onder meer gebeuren door een nieuwe flyer te verspreiden.

Het college wil liever niet dat het Sociaal Team spreekuren gaat houden in de dorpen, omdat dit waarschijnlijk toch drempelverhogend werkt. Verder heeft het college besloten om de aangepaste werkwijze volgend jaar zomer te evalueren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}