Stort baggerslib in Kaliwaal bij Druten gaat voorlopig gewoon door

Stort baggerslib in Kaliwaal bij Druten gaat voorlopig gewoon door

DRUTEN – Het storten van baggerslib in de Kaliwaal bij Druten gaat voorlopig gewoon door. Het college van B&W stelt dat Druten hiervoor een vergunning heeft verleend en men ook een overeenkomst heeft afgesloten met de baggeraar.

`Het is niet mogelijk om deze overeenkomst tussendoor op te zeggen,` zo antwoordt het college van B&W op raadsvragen van de partij Kernachtig Druten. Dit zou namelijk grote juridische en financiële gevolgen hebben voor de gemeente.

Wethouder André Springveld zegt dan ook niet bereid te zijn om samen met buurgemeente West Maas en Waal een krachtig signaal af te geven bij Rijkswaterstaat. Kernachtig Druten had dit graag gezien.

Tekst gaat verder onder de video.

Wél zienswijze door West Maas en Waal

K3 Delta heeft bij het rijk een wijziging van de watervergunning aangevraagd voor het verder opvullen van de Kaliwaal. De vergunning is nodig omdat de Kaliwaal rechtstreeks in verbinding staat met de Waal.

De ontwerp-watervergunning heeft zes weken ter inzage gelegen tot 28 augustus, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend. De gemeente West Maas en Waal heeft wél een zienswijze ingediend.    

Het definitieve besluit met betrekking tot de watervergunning wordt opnieuw ter inzage gelegd en daar kan men beroep tegen instellen. Het Drutense college van B&W is bevoegd om daar een zienswijze tegen in te dienen en heeft aangekondigd de gemeenteraad hierover tijdig te zullen informeren.

Kernachtig Druten maakt zich grote zorgen

Inmiddels is wel duidelijk dat het college waarschijnlijk weinig behoefte heeft om een zienswijze te maken. Het is niet duidelijk of de gemeenteraad, als men dat al zou willen, het college er toe kan dwingen om een zienswijze in te dienen.

Het college zegt zich wel te realiseren dat Kernachtig Druten zich grote zorgen maakt over de slibstort in de Kaliwaal. Baggerbedrijven dumpen namelijk ook vervuilde grond en slib uit het buitenland in putten langs de Nederlandse rivieren. De Kaliwaal in Druten is ook zo´n put.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}