Uitbreiding Sociale Team Druten vanwege hoge werkdruk

Uitbreiding Sociale Team Druten vanwege hoge werkdruk

DRUTEN – Het Sociale Team Druten heeft net als veel wijkteams en sociale teams in andere gemeenten een hoge werkdruk. Daarom wordt het team per 1 oktober uitgebreid met een extra parttime consulent. Dat kost jaarlijks 42.000 euro. Dat staat in een memo van het college van B&W aan de gemeenteraad.

De grote werkdruk wordt veroorzaakt door de vele aanvragen en meldingen, maar ook omdat veel problematiek steeds zwaarder wordt. De gemeente Druten heeft onder meer te maken met forse en veelvuldig voorkomende jeugdproblematiek, zo constateert het college in de memo. Hier moeten vaak meerdere medewerkers uit het team bij worden ingezet.

Wachttijd van maximaal acht weken

Het sociaal team hanteert als uitgangspunt dat de situatie van een cliënt binnen acht weken volledig in beeld moet zijn en liefst dat er ook al binnen die termijn een besluit is genomen. In zeer veel gevallen lukt dat volgens het college ook.

Het team werkt ook met spoedgevallen, die vervolgens met voorrang worden behandeld. De termijn van acht weken wordt niet altijd gehaald en dat komt voor bij alle werk-onderdelen.

Wethouder geeft uitleg over problemen

De problemen met het Sociaal Team Druten worden op donderdag 12 september besproken tijdens het RTG (Ronde Tafel Gesprek). Het overleg tijdens het RTG dient als voorbereiding op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. 

Wethouder Sjef van Elk geeft tijdens het RTG een toelichting op de werkwijze van het sociaal team. In het bijzonder over de wachttijden. Ook zal de wethouder inzicht geven in het aantal aanvragen en de doorlooptijden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}