Veiligheidsregio: Ernstige grieppandemie relatief grootste risico

Veiligheidsregio: Ernstige grieppandemie relatief grootste risico

REGIO – Van alle gevaren die Gelderland-Zuid in de toekomst mogelijk bedreigen, is een ernstige grieppandemie relatief het meest waarschijnlijk. Dat blijkt uit het concept Regionaal Risicoprofiel 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarmee het college van B&W van Druten deze week akkoord is gegaan.

Daarnaast heeft het college ook ingestemd met het concept regionaal Beleidsplan 2020 – 2023 van de veiligheidsregio. Alle veiligheidsregio’s in ons land zijn wettelijk verplicht om eens in de vier jaar zo’n plan op te stellen.

De gemeenteraad van Druten buigt zich binnenkort over beide concepten.

Enkele veiligheidsrisico’s zijn niet van toepassing op de gemeente Druten. Zo heeft men daar bijvoorbeeld geen potentieel probleem met een vierbaans rijksweg, en dreigt er geen grote maatschappelijke onrust door spanningen tussen etnische bevolkingsgroepen.

Wel heeft Druten relatief veel gebouwen met minder redzame personen. Bij een grote brand levert dit extra risico’s op. In Druten heeft zorginstelling ’s Heerenloo namelijk flink wat cliënten gehuisvest.

Scheepvaartverkeer met gevaarlijke stoffen

Kenmerkend voor Gelderland-Zuid is de rivier de Waal, een van de drukste rivieren van Europa. Zo gaan er per schip veel gevaarlijke stoffen vanuit Europoort naar Duitsland. De Rotterdamse haven en omgeving telt onder meer vijf grote raffinaderijen en tientallen chemische bedrijven. Een ernstig scheepvaartongeluk op de Waal met petrochemische stoffen zou zeer grote gevolgen kunnen hebben.

Voorbereiden op noodsituaties

Ook typerend voor Gelderland-Zuid zijn mogelijke problemen met overstromingen door Maas of Waal.

Het beleidsplan en risicoprofiel geven inzicht in de veiligheidsrisico’s en welke maatregelen moeten worden genomen om te zijn voorbereid op noodsituaties. Zo is er de brandweer, ambulancezorg, meldkamer, politie, en gemeentelijke samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Ernstige grieppandemie

Bij categorie I (met de hoogste waarschijnlijkheid en risico’s) staat gelukkig slechts één onderwerp. Dat is een ernstige grieppandemie. Bij categorie II staat onder meer ongeval met kernenergiecentrale en incident met een brandbare stof.

Categorie IV (lage waarschijnlijkheid en lage impact) noemt onder andere verstoring elektriciteit, telecommunicatie en ict. Ook wordt verontreiniging van het drinkwater en op mens overdraagbare dierziekte vermeld. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}