Waarschijnlijk lagere grondprijs bedrijventerrein Westerhout-Zuid in Druten

Waarschijnlijk lagere grondprijs bedrijventerrein Westerhout-Zuid in Druten

DRUTEN – De resterende bouwkavels op bedrijventerrein Westerhout-Zuid in Druten worden waarschijnlijk verkocht tegen een lagere grondprijs dan eerder was begroot. In het meest negatieve scenario gaat dat de gemeente Druten maximaal één miljoen euro kosten. Dat blijkt uit de begroting voor 2020, die wethouder Michel Lepoutre woensdag heeft gepresenteerd.

Ook andere gemeenten in ons land verkopen grond op bedrijventerreinen tegen een lagere opbrengst dan waar men eerder vanuit ging. Druten is verplicht om de risico’s voor de begroting op een rijtje te zetten. Westerhout-Zuid vormt het grootste financiële risico, maar ook de budgetten voor de jeugdzorg kunnen honderdduizenden euro’s duurder uitvallen.

Tekst gaat verder onder de video.

Druten heeft ruim voldoende weerstandvermogen

Daar staat tegenover dat Druten volgens Lepoutre veel financiële reserves heeft (het zogenoemde weerstandsvermogen) om eventuele tegenvallers op te vangen. “Alle risico’s zijn ruim voldoende afgedekt,” zo stelt de wethouder.

Volgens Lepoutre gaat het wel goed komen met bedrijventerrein Westerhout-Zuid. Hij meldt dat er inmiddels weer een kavel is verkocht en hij gaat er vanuit dat ook de resterende kavels binnen niet al te lange tijd aan de man worden gebracht.

Renovatie zwembad de Gelenberg

Het college van B&W heeft plannen om zwembad de Gelenberg in Druten te renoveren. Tijdens de commissievergadering van 31 oktober zal men daarvoor vier scenario’s aan de raadsleden presenteren.

De renovatie gaat minimaal twee miljoen euro kosten. Tijdens de begrotingsvergadering van 14 november neemt de gemeenteraad daar waarschijnlijk een besluit over, aldus de wethouder.

OZB alleen verhoogd met inflatiecijfer

Het resultaat van de Drutense begroting 2020 is bijna 3,5 ton positief. Ook in de daaropvolgende jaren worden zwarte cijfers geschreven. De OZB-belasting wordt volgend jaar in principe alleen verhoogd met de inflatiecorrectie, zoals dat ook in de afgelopen jaren steeds het geval was.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing gaan volgens Lepoutre 25 euro omhoog, maar deze stijging voor de consumenten wordt uitgesmeerd over drie jaar. De verhoging met 25 euro wordt onder meer veroorzaakt doordat de kosten voor de verwerking van afval zijn toegenomen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}