Wijchen: OZB-korting bij verduurzaming niet uitvoerbaar, gemeentelijke zonneweides wel interessant

Wijchen: OZB-korting bij verduurzaming niet uitvoerbaar, gemeentelijke zonneweides wel interessant

WIJCHEN – Het bieden van korting op de onroerende zaakbelasting (OZB) voor huizenbezitters die verduurzamende maatregelen doorvoeren aan hun woning is wat het Wijchense college betreft geen uitvoerbaar idee, maar een gemeentelijk energiebedrijf met eigen zonneweiden starten wel. Die conclusies worden getrokken op basis van een onderzoek dat de gemeentes Wijchen en Druten in aansporing van de gemeenteraad hebben laten uitvoeren door onderzoeksbureau Berenschot naar het vergroenen van de OZB en het zelf opwekken van energie.

"OZB-korting duurzame woning discutabel"

Een motie van D66, PvdA en Kernachtig Wijchen riep op te onderzoeken of de OZB meer gebaseerd kon worden op de duurzaamheid van woningen en bedrijfspanden. Berenschot en het Wijchense college concluderen dat dat geen haalbare kaart is. “Dat is heel erg complex”, zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). “Het is juridisch nauwelijks hanteerbaar en ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) raadt het af. Wanneer is een huis goed geïsoleerd, immers? Dat is discutabel en we zouden dat dan nog eerst voor 17.000 woningen in beeld moeten brengen. Bovendien kun je wel korting bieden bij verduurzamende maatregelen, maar die zorgen er zelf weer voor dat het huis meer waard wordt en de OZB langs die weg weer stijgt.”

"Winst zonneweiden voor gemeenschap inzetten"

Berenschot concludeert dat een gemeentelijk energiebedrijf met gemeentelijke zonneweiden wel een kansrijke ontwikkeling zouden zijn voor de gemeente om opbrengsten te genereren door zelf duurzame energie op te wekken. Door de lage verstedelijkingsgraad is er veel ruimte. Bij volledig eigenaarschap van de gemeente komen de opbrengsten na 10 tot 13 jaar terugverdientijd geheel ten goede van de gemeente. Deze optie wil het college graag verder onderzoeken. Burgers: “Als wij de revenuen van het opwekken zouden kunnen realiseren, zou dat heel waardevol zijn. Niet om winst te maken, maar om het voor de gemeenschap in te zetten. Het concept is niet ingewikkeld: als je gronden hebt om een aantal hectaren aan zonneweiden te realiseren, dan ben je al je eigen energiebedrijf aan het oprichten. Maar een verdiepingsslag is nog wel nodig voordat we zo’n stap kunnen gaan zetten. Ook is het aan de gemeenteraad of we die verdiepingsslag gaan maken.” Specifieke gronden heeft het college nog niet beeld, zegt de wethouder.

Regionaal

Een energiebedrijf op basis van zonneweiden zijn makkelijker lokaal te organiseren dan andere vormen van duurzame energie of warmte, zegt Burgers. “Een warmtenet of thermische energie uit oppervlaktewater halen is technisch een stuk moeilijker, en geothermie is nóg veel complexer. Dat zou breder in de regio opgepakt moeten worden.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}