Actiegroep Heumen protesteert tegen “reusachtige windturbines”

Actiegroep Heumen protesteert tegen “reusachtige windturbines”

MALDEN – De Werkgroep Windmolens A73, bestaande uit inwoners uit de wijk Jachthuis in Heumen, protesteert in een open brief tegen de grote hoogte van de geplande windmolens langs de A73.

Windmolens met een tiphoogte van 241 meter komen volgens de werkgroep alleen voor op zandbanken in de Noordzee.

Het is de bedoeling van de actiegroep om de plannen van de gemeente bij te sturen. Men is niet tegen winturbines langs de snelweg, maar “dan lang niet zo hoog, lang niet zoveel en zeker niet op de voorgestelde plek. Volgens de actiegroep zijn er betere locaties voorhanden, bijvoorbeeld niet ver van de nu gekozen locatie, aan de westkant van de A73, op veilige afstand van de bebouwde kom.

Jachthuis dichtstbijzijnde wijk

De wijk Jachthuis is met 850 woningen de dichtstbijzijnde wijk in het plangebied voor de turbines, zo constateert de actiegroep. Een paar honderd woningen ligt op amper 1100 meter van de geplande turbines.

De actiegroep wijst er op dat in Beieren, voorloper op het gebied van schone energie, geen windmolens mogen worden gebouwd binnen een straal van 10 maal de tiphoogte van de wieken. “Dat zou voor de gemeente Heumen betekenen: binnen een straal van 2410 meter van woonwijken,” zo stelt de actiegroep.

Verder maakt de werkgroep een vergelijking met de in hun ogen ook al gigantische windturbines in Oosterhout langs de A12, die ‘slechts’ 140 meter hoog zijn.

Bewoners slecht geïnformeerd

Bovendien vindt de actiegroep dat de bewoners van de wijk Jachthuis slecht zijn geïnformeerd over de plannen uit de Heumense energievisie. Alleen mensen die binnen straal van 1 km van het plangebied wonen, kregen van de gemeente een persoonlijk schrijven, aldus de actiegroep.

De gemeenteraad van Heumen neemt waarschijnlijk in september een besluit over de windmolens. De visie met betrekking tot de plannen ligt momenteel ter inzage en belanghebbenden kunnen tot 4 juni een zienswijze (bezwaarschrift) indienen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}