Berg en Dal vangt bot bij Heumen op verzoek extra chauffeurs oud papierinzameling

Berg en Dal vangt bot bij Heumen op verzoek extra chauffeurs oud papierinzameling

BERG EN DAL/HEUMEN – Het college van Heumen wil niet meewerken aan een verzoek vanuit de gemeente Berg en Dal om chauffeurs voor haar oud papierinzameling beschikbaar te stellen. De gemeenteraad van Berg en Dal wil de inzameling ondanks het tekort aan chauffeurs bij DAR niet aanpassen.

De andere gemeentes in de regio hebben besloten de chauffeurs gelijk te verdelen. Berg en Dal wil er nu meer hebben.

DAR

DAR heeft door nieuwe reglementen omtrent werkuren niet voldoende chauffeurs beschikbaar om op de oude voet verder te gaan met de oud papierinzameling. In het voorjaar van 2019 hebben de gemeenten overleg gehad en besproken hoe het probleem van het chauffeurstekort aan te pakken. De oplossing is geworden om het deel van de papierroutes die door lokale verenigingen gelopen worden naar de doordeweekse dag-inzameling te verplaatsen en door DAR te laten uitvoeren. Dit betekent dat er routes wegvallen bij verenigingen die oud papier inzamelen, omdat verenigingen op doordeweekse dagen geen vrijwilligers kunnen regelen. De afname van het aantal routes dat door verenigingen wordt gedaan is naar verhouding voor alle gemeenten hetzelfde: circa 36 procent. Regionaal is afgesproken dat de beschikbare chauffeurs gelijk worden verdeeld.

Motie

Het college van Berg en Dal heeft aan haar gemeenteraad voorgesteld de inzameling van oud papier en karton door verenigingen per 2020 te beëindigen. Vanuit de papierverenigingen en de gemeenteraad was er veel verzet tegen dit besluit. De raad nam het voorstel van het college niet over en nam een breed gedragen motie aan om de inzameling van oud papier ongewijzigd te laten, ondanks het feit dat DAR door nieuwe reglementen omtrent werkuren niet voldoende chauffeurs beschikbaar heeft. Om de motie te kunnen uitvoeren heeft Berg en Dal de volledige chauffeurscapaciteit nodig zoals die in 2018 was. Omdat DAR die extra chauffeurscapaciteit niet kan leveren, vraagt het college van Berg en Dal in een aan andere regiogemeenten om chauffeurs beschikbaar te stellen voor haar oud papier en karton-inzameling.

Negatieve gevolgen

‘Het afstaan van chauffeurs aan Berg en Dal heeft negatieve gevolgen voor de papierverenigingen in de gemeente Heumen’, laat het Heumense college weten. ‘Tijdens de twee overleggen met verenigingen in mei en juni zijn de nieuwe kortere inzamelroutes met de verenigingen besproken en vastgelegd. Het beschikbaar stellen van chauffeurs aan Berg en Dal zou betekenen dat de routes nog korter worden en de inkomsten van de verenigingen nog verder teruglopen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}